רשות החשמל הודיעה היום (שלישי) שבכוונתה להעלות את מחיר החשמל. ההחלטה באה בעקבות העלאת מחיר הדלקים, מה שהגדיל את ההוצאות של חברת החשמל בכ-1.4 מיליארד שקלים לשנה. המחיר שישלמו הצרכנים כעת, עשוי לעלות בעד כשמונה אחוזים.

יש לציין שבתקופה האחרונה נרשמה עלייה במחיר הנפט הגולמי, כמו גם במחיר הפחם והגז הטבעי. מחיר הגז שחברת החשמל רוכשת ממאגר "תמר" נקבע בדולרים, מה שגם השפיע על העלייה במחירים, זאת מאחר והדולר עלה לעומת השקל בתקופה האחרונה. כמו כן, מחיר הגז ממאגר "תמר" לא רק צמוד לדולר, אלא גם למדד המחירים לצרכן בארה"ב, שגם עלה בתקופה האחרונה.

על פי החישובים של רשות החשמל, מחיר הגז מ"תמר" יתייקר בכ-643 מיליון שקל במהלך 2019, מה שיוסיף 2.74% לחשבון החשמל, ואילו ההתייקרות במחיר הפחם תוסיף עוד 2.82% לחשבון. בנוסף, העלות של חיבור מתקנים לייצור חשמל סולרי תייקר את חשבון החשמל בעוד כ-3.12% לחשבון פרטי.
 

עם זאת, העלייה בתעריפים היא דיפרנציאלית, כאשר העלייה למשקי הבית המחוברים למערכת חשמל חד פאזית, וכוללים כ-60% ממשקי הבית, תסתכם בכ-6.5% ל-6.9% בלבד.