שר האוצר משה כחלון ושר הכלכלה אלי כהן סיכמו על הקמת ועדה דחופה לבחינת יוקר המחייה. השרים פנו לפרופ' ירון זליכה שיעמוד בראש הועדה והוא נתן את הסכמתו. בדברי ההסבר למהלך נאמר כי בשנים 2017-1016 היתה ירידה במחירי המזון בפרט וביוקר המחייה בכלל, זאת על רקע מספר צעדים שננקטו להורדת יוקר המחייה. כך למשל, בפתיחת שוק בשר הבקר הטרי ליבוא בהיקפים משמעותיים בישראל, שהביא בהמשך לירידת מחירים של 17%-7% ולהגברת התחרות בענף.עוד תרמו לירידת המחירים הורדת מע"מ ב־1%, הורדת מס החברות ב־3.5% הורדת מכסים על מוצרי יבוא וכן פעולות כמו הרפורמה המכונה רפרמת "הקורנפלקס" (חוק המזון)- הקלות ביבוא מקביל של מזון, תקנות התמרוקים- פתיחת השוק ליבוא מקביל של תמרוקים, המעבר לתקינה בינלאומית, חוק שקיפות המחירים וביטול הסדרי בלעדיות של רשתות קמעונאיות במרכזים מסחריים.על רקע העלייה במחירי המזון בימים האחרונים הורו שר האוצר ושר הכלכלה על הקמת ועדה לבחינת צעדים נוספים שיביאו להורדת יוקר המחייה. השרים פנו לפרופ' ירון זליכה שיעמוד בראש הועדה והוא כאמור נתן את הסכמתו. הוועדה תדון ברפורמות, ייעול השירותים הממשלתיים, צמצום הביורוקרטיה והרגולציה והשקעה בחדשנות ובשיפור הפריון. היום הודיעה רשות המים על העלאת מחירי המים ב-4.5%. אתמול הודיעה רשות החשמל על העלאת מחירי החשמל שיעור של כ-6.5% ל-6.9%. ההחלטה באה בעקבות העלאת מחיר הדלקים, מה שהגדיל את ההוצאות של חברת החשמל בכ-1.4 מיליארד שקלים לשנה. המחיר שישלמו הצרכנים כעת, עשוי לעלות בעד כשמונה אחוזים. על פי החישובים של רשות החשמל, מחיר הגז מ"תמר" יתייקר בכ-643 מיליון שקל במהלך 2019, מה שיוסיף 2.74% לחשבון החשמל, ואילו ההתייקרות במחיר הפחם תוסיף עוד 2.82% לחשבון. בנוסף, העלות של חיבור מתקנים לייצור חשמל סולרי תייקר את חשבון החשמל בעוד כ-3.12% לחשבון פרטי.מחיר המים יעלה ב-4.5% 

תעריפי המים והביוב לבית יעלו בכ- 4.5% בתחילת ינואר וזאת בהתאם לחוק שקובע שתעריפי המים והביוב חייבים לשקף את העלות האמיתית של המים. היות וכך, התעריפים מתעדכנים פעמיים בשנה בתחילת ינואר ובתחילת יולי.
 
ההערכה הראשונית של מועצת הרשות הייתה כי תעריפי המים והביוב לבית יעלו בכ-3.25%, בשל הצורך ברכישה של כ-70 מיליון מ"ק נוספים ממתקני ההתפלה כדי לעמוד באספקת מים לאחר רצף של חמש שנות בצורת שגרמו להידלדלות מסוכנת במקורות המים הטבעיים. כמו כן נדרשת הרחבה משמעותית בפיתוח תשתיות המים והביוב במשק הארצי והעירוני, כתוצאה מגידול פרויקטים לדיור ופיתוח הארץ. בנוסף, מגלם התעריף את עליית המדד מחודש יולי 2018 ועד נובמבר 2018 (מדד חזוי), וכמובן האצת השקעות להקטנת השפעות הבצורת המתמשכת.
 
בתום תקופת שמיעת עמדות הציבור ואחר בחינה מעמיקה נוספת של העלויות, בין היתר, לאור הודעת רשות החשמל על עלייה צפויה של 6% בתעריפי החשמל - שכן משק המים הינו צרכן החשמל הגדול במדינה - נקבעה עליה של 4.56%.

עליית המחירים מגיעה לאחר הורדת מחירים מתמשכת בשיעור ריאלי של כ-30% בממוצע בתעריפי המים והביוב בחמש השנים האחרונות. הפחתה זו התאפשרה בין היתר הודות לרפורמת התאגידים המאפשרת לנהל את משק המים והביוב באופן יעיל יותר מבעבר, ופעולות נוספות אשר תכליתן צמצום העלויות הנדרשות לאספקת שירותי המים והביוב באופן יעיל, תוך שיפור סל השירותים לצרכן. 
 
המשמעות של שינוי תעריפים זה על משפחה ממוצעת בת ארבע נפשות הצורכת כ-15 מ"ק לחודש, הינו תוספת עלות בסך של כ-5 שקלים לחשבון המים והביוב החודשי (תשלום של כ-110 שקל לחודש לערך, במקום תשלום של כ-105 שקל לחודש).