שנת 2018 תסתיים בקרוב, וזה חלון הזדמנויות מצוין לסגור את כל הפינות ולהסדיר את כל הסוגיות מול מס הכנסה וביטוח לאומי, כדי ליהנות מהטבות מסוימות. עו"ד שרון הורנשטיין, העורך הראשי של אתר "כל זכות", מרכז את כל הזכויות שחשוב להכיר בתקופה זו של סוף השנה האזרחית.
1. האם הגשתם בקשה למענק עבודה?
אם אתם שכירים או עצמאים, הייתה לכם הכנסה מעבודה או מעסק במהלך 2017 והנכם עומדים בכל התנאים, אתם עשויים להיות זכאים למענק עבודה. לצורך קבלת מענק העבודה, עליכם להגיש תביעה באמצעות אחד מסניפי הדואר עד 26.12.2018 (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המיסים עד סוף 2019). נוסף על כך, אם הכנסתכם ענתה על הקריטריונים לקבלת המענק לשנת 2016 ולא הספקתם להגיש בקשה במועד, מהרו להגיש בקשה בהליך מיוחד לרשות המסים עד סוף דצמבר 2018, שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן. שימו לב שגם כאן, אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים עד סוף החודש. 

2. האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת 2012?
'אם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת 2012, יש למהר להגיש בקשה להחזר מס הכנסה או בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי לפני סוף דצמבר 2018. מה פתאום 2012? משום שאפשר לבקש את ההחזרים רק עד שש שנים אחורה, כך שלאחר דצמבר 2018 אי אפשר יהיה להגיש עוד בקשות להחזר עבור שנת 2012. 
3. האם יש לכם הכנסות שלא הופרשו בגינן סכומים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות?
בין שאתם עצמאים ובין שאתם שכירים, חשוב שתדעו שאתם יכולים להפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני וליהנות מהטבת מס. הטבת המס מקטינה את גובה המס שעליכם לשלם, כך שאם אתם עובדים שכירים, אתם יכולים ליהנות מהטבת מס נוסף על הטבות המוקנות לכם כתוצאה מההפרשות המבוצעות דרך המשכורת. תנאי הסף לכך הם שהפרשות המעסיק לא מחושבות מכל רכיבי השכר (למשל: דמי הבראה, שעות נוספות, הוצאות נסיעה, שי לחגים וכו'), או שהסכומים שהופרשו לא עברו את התקרה הקבועה בחוק. כדי ליהנות מהטבת המס לשנת 2018, יש לבצע את ההפקדות עד סוף דצמבר הקרוב.
4. יש לכם כסף פנוי?
אם יש ברשותכם קצת כסף שאינו מיועד לצרכים השוטפים, אפשר לבחון את הכדאיות של הפקדת כספים בקופת גמל להשקעה. אם בחרתם באופציה זו, כדאי להפקיד לפני סוף החודש עד 70 אלף שקל - הסכום המרבי שאפשר להפקיד בקופת גמל להשקעה בשנה קלנדרית אחת. נוסף על כך, מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה.
5. הגדלתם הפרשות לביטוח הפנסיוני?
חשוב שתדעו שאתם רשאים לבקש ממעסיקכם להגדיל את חלקכם (בלבד) משיעור ההפקדות לביטוח הפנסיוני ל־7% מהשכר במקום 6%, ובכך תוכלו לקבל הטבת מס גדולה יותר. שימו לב שמכיוון שחישוב מס הכנסה מבוצע בצורה שנתית, סכומים שלא יופקדו לפני סוף דצמבר לא יזכו בהטבת מס השנה. לכן, חשוב מאוד לוודא שהמעסיק אכן העביר את כל הסכומים אל קרן הפנסיה או אל ביטוח המנהלים, ושסכומים אלה אכן התקבלו ועודכנו ברישומי הקרן או הביטוח. אפשר לבדוק זאת באמצעות הדוחות הרבעוניים שנשלחו אליכם, וכן באמצעות פנייה טלפונית אל החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני.
6. שיניתם מקום תעסוקה?
אם התחלתם לעבוד אצל המעסיק רק השנה והיה לכם לפני כן ביטוח פנסיוני, ודאו שהמעסיק זוכר להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני תוך שלושה חודשים מתחילת העסקתכם, ולכל המאוחר עד סוף השנה. היות שחישוב מס הכנסה מבוצע בצורה שנתית, אם המעסיק לא יעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפני סוף שנת המס, לא תוכלו ליהנות מהטבת "זיכוי ממס", הניתנת באותה שנה ותיאלצו לשלם מס גבוה מזה שהייתם אמורים לשלם. נוסף על כך, אם עבדתם ביותר ממקום עבודה אחד השנה, החלפתם מקום עבודה או הפסקתם לעבוד לפני סוף השנה, בצעו תיאום מס הכנסה באתר רשות המסים או באמצעות פנייה ישירה לפקיד השומה. ביצוע תיאום המס לפני סוף השנה יאפשר למעסיק לנכות משכרכם מס מופחת ואף להחזיר לכם את כל הסכומים העודפים שניכה לכם במהלך השנה.
כמו כן, כדאי לערוך תיאום ניכויים בביטוח הלאומי, תהליך שאפשר לבצע ישירות מול המעסיק המשני, בלי לפנות לביטוח לאומי. הדבר יאפשר למעסיק לנכות משכרכם שיעור מופחת של דמי ביטוח לאומי ולהחזיר לכם את כל הסכומים העודפים שנוכו משכרכם במהלך השנה. חשוב לשים לב שמי שלא הספיק לבצע את התיאומים במהלך שנת המס וכתוצאה מכך נוכו משכרו סכומי מס גבוהים מאלה שהיה עליו לשלם, יוכל להגיש בשנה הבאה בקשה להחזר מס. באופן דומה, עובד שכיר שנוכו משכרו דמי ביטוח לאומי בשיעור גבוה מדי, יוכל להגיש בקשה להחזר.
7. תרמתם כסף לעמותות?
אם תרמתם לפחות 180 שקל למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אתם עשויים ליהנות מזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה בגובה 35% מהתרומה. לצורך קבלת הזיכוי, עליכם להגיש בקשה לזיכוי לפקיד השומה במס הכנסה, בצירוף הקבלות על התרומות, ולאחר מכן למסור את האישור למעסיק כדי שיבצע את הזיכוי במסגרת השכר. במקומות עבודה מסוימים אפשר אף למסור למחלקת שכר את הקבלות המקוריות, והמחלקה תפעל להשגת האישור ולביצוע הזיכוי לתוך השכר.