רשת הביטחון הסוציאלי של אזרחי המדינה, כספי הביטוח הלאומי, נמצאת בסכנת קריסה כבר שנים והמוסד עצמו מתריע על גירעון בקופתו כבר בתוך עשרים שנה. לכן הכריז שר העבודה והרווחה, חיים כץ (הליכוד), בספטמבר האחרון על התנתקות חד צדדית מהסכם הביטוח הלאומי עם האוצר מלפני 39 שנים, לפיו עודפי הגבייה של הביטוח הלאומי מועברים לקופת המדינה והאוצר עושה בהם שימוש לכל צורך מצרכי התקציב. 
המשבר, כך נדמה, היה מאחורינו לפחות זמנית רק שלשום כששר הרווחה הודיע כי מתוך אחריות לתקציב המדינה יועברו השנה בפעם האחרונה העודפים מכספי הביטוח הלאומי (הפער בין הגבייה מהאזרחים לתשלומי הקצבאות) לידי המדינה ותוך חודשיים יגבש מנכ"ל משרד רה"מ הסכם חדש. היום (חמישי) התפוצצו המגעים בין הצדדים. האוצר טוען שביטוח לאומי לא חתם על הסכם הפשרה אבל בדיקת מעריב מגלה כי הביטוח הלאומי חתם גם חתם על הסכם הפשרה, והאוצר הוא זה שנסוג מהסיכום לפתוח את ההסכם הישן למו"מ שיותיר מרווח של עצמאות בניהול כספי הציבור שכולנו תלויים בהם ליום סגריר.

המוסד לביטוח לאומי מוסר כי "לא זו בלבד שמשרד האוצר חזר בו מההסכמות ולא חתם על ההסכם שנמצא במשרד רה״מ, אלא שראש אגף תקציבים באוצר, שאול מרידור, והחשב הכללי רוני חזקיהו, אף איימו במכתב ישירות על מנכ״ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר: 'האחריות לכל נזק שייגרם (הגירעון האדיר בקופת המדינה י"ב) מוטלת על כתפיך, על כל המשתמע מכך. הנזק הכספי הוא נזק בלתי יתואר ועל כן בכוונת משרדנו לפנות ליועץ המשפטי לממשלה על מנת לבחון את כל הפעולות שהמדינה יכולה לנקוט בהן בהינתן מצב הדברים האמור'". 

נכון לעכשיו הביטוח הלאומי מתנתק חד צדדית מההסכם עם האוצר ואם המשבר יעמוד בעינו תקציב המדינה 2019 יאבד בבת אחת 24 מיליארד שקל שמקורם בעודפי גביית כספי הביטוח הלאומי. משמעויות הגירעון שייווצר עלולות להיות הרסניות לדירוג האשראי החיצוני של הכלכלה הישראלית, לכל תכנון התקציב שכבר אושר בממשלה ובכנסת, שלא לדבר על ההשלכות האפשריות על מעמדו הפוליטי של השר כחלון בתקופת בחירות.  

 משה כחלון. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 משה כחלון. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90


האוצר: "מנכ"ל הביטוח הלאומי מנהל מסע סחיטה"
 

האוצר הסתמך עשרות שנים על עודפי הגבייה של ביטוח לאומי כחלק אינטגרלי מתקציב המדינה אבל תחזית הביטוח הלאומי היא שבתוך שני עשורים הוא יגיע לגירעון אקטורי (גבייה קטנה מהוצאה על קצבאות) ולא יוכל עוד לשלם קצבאות, לכן רוצה הביטוח הלאומי תשואה על עודפי הגבייה בהשקעות שינהל לבדו ולא להיות תלוי עוד בחמצן מקופת המדינה. 
בביטוח הלאומי אומרים כי המנכ"ל שפיגלר נאות לבקשת לשכת רה"מ לחתום על מתווה זה לאחר שהובטח לו כי הדברים יצאו אל הפועל וכי בשעה זו יש לנהוג בממלכתיות ולמנוע גרעון תקציבי עמוק יותר. "עם זאת, משרד האוצר חזר בו מההבנות וניסה לשנות את הנוסח המוסכם ולהאריך את דיוני צוות המו"מ מעבר לחודשיים וכן לדון אך ורק בנושאי העברת העודפים ולא על מצב הגרעון ועצמאות הביטוח הלאומי", ומוסיפים: "מדובר בחציית קו אדום שבו מאיימים על נושא משרה בכירה, לעניין  זה מנכ"ל הביטוח הלאומי ועובדיו, בשעה שבמשך חודשים רבים הביטוח לאומי פונה אל משרד האוצר למצוא פתרון לבעיית הגרעון האקטוארי שישפיע באופן ישיר על הציבור הישראלי וזכויותיו". 
באוצר כך נדמה מאבדים את העשתונות נוכח העצמאות שמגלה הביטוח הלאומי מול התרגיל שטמנו לו ומשיבים במתקפה אישית ופומבית חסרת תקדים במקומותינו נגד מנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר עצמו: "החל מיום רביעי מתנהל משא ומתן אינטנסיבי בין הביטוח הלאומי, משרד האוצר ומשרד רה"מ".

"חרף הבטחותיו  לרה"מ כי ייחתם הסכם, מנכ"ל הביטוח הלאומי מנהל מסע סחיטה אל מול משרד האוצר בניסיון להוריד מבטל"א כל ביקורת של שומרי הסף הממשלתיים, זאת במטרה לשפר את שכרו האישי ולאפשר לעשות כרצונו במוסד הביטוח הלאומי ובכספי הציבור. אנו מדגישים כי המשמעות של אי חתימה על הסכם הינה פגיעה משמעותית במצבו הפיננסי של המוסד לביטוח לאומי וכן פגיעה משמעותית בגירעון המדינה, ואף עשויה להיות לה השפעה על המצב המאקרו כלכלי של מדינת ישראל". 

 בנימין נתניהו. צילום: מרק ישראל סלם בנימין נתניהו. צילום: מרק ישראל סלם


הביטוח הלאומי: "אובדן עשתונות של בכירי האוצר"
 
בלשכת מנכ"ל הביטוח הלאומי נדהמו מעוצמת הסחריר הבוטה של האוצר ומהמתקפה האישית החריפה על שיקולים זרים ואישיים בהתנהלותו ומאיימים בתביעת דיבה נגד בכירי האוצר, לא פחות: "האוצר לא מסוגל לעכל את העובדה שהשליטה המוחלטת שהייתה לו בביטוח הלאומי לא תהיה עוד. כך הדבר לגבי ההרגל שהיה לאוצר לקבל את כספי אזרחי ישראל ולעשות בהם כרצונו". 

מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר אומר למעריב: "ביום שלישי חתמתי על מתווה הפשרה במשרדו של רל"ש רה"מ יואב הורוביץ ולפיו יחל מו"מ של חודשיים עם האוצר על עצמאותו הפיננסית של הביטוח הלאומי לצד העברת כספי עודפי גביית כספי הביטוח הלאומי של 2019 בפעם האחרונה לקופת המדינה. המסמך הועבר לאוצר שביצע בו תיקונים שלא הוסכמו בתיווך לשכת רה"מ והתנגד לעיקרון בבסיס המו"מ. בידי לשכת ראש הממשלה המתווה המוסכם חתום על ידי. האוצר משקר. ראש אגף תקציבים שאול מרידור הוא זה שנסוג מהסיכומים". 
 
שפיגלר מוסיף בשיחה עם מעריב: "שר העבודה והרווחה חיים כץ, נותן לי גיבוי מלא. לא נשב למו"מ שלא יכבד את תביעתנו לנתק את כספי הביטוח הלאומי של אזרחי ישראל מקופת המדינה כדי להבטיח את יציבות ועצמאות הביטוח הלאומי לדורות הבאים. הנזק ארוך הטווח מקריסה פיננסית של רשת הביטחון הסוציאלי לאזרחי ישראל גדול לאין שיעור מהנזק לקופת המדינה בשל הסתמכות האוצר על כספי הביטוח הסוציאלי של כולנו בהסכם רע שצריך היה כבר מזמן לעבור מן העולם. המתקפה האישית נגדי חסרת בסיס ונעוצה באובדן עשתונות של בכירי האוצר. אני זה שמסרב להעלאה במשכורתי. וכל הדברים מתועדים".