שנת 2018 היתה שנת שיא בייצוא הישראלי, שצפוי לעמוד על למעלה מ-110 מיליארד דולר אשר משקפים עליה של כ-8% לעומת היקף היצוא בשנת 2017.

מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה שפרסם את התחזית, מסר כי היצוא עלה למרות שנאלץ להתמודד עם אתגרים קשים.

בהסתכלות על החלוקה לסחורות ושירותים, יצוא השירותים ממשיך בצמיחה המהירה ועל פי התחזית אמור לצמוח בשיעור דו ספרתי של כ-14% ולהגיע לכ-51 מיליארד דולר. את עיקר הגידול ביצוא השירותים תופסים שירותי ההייטק אשר צמחו בשיעור גבוה של כ 20%. סקטור הסחורות צפוי גם הוא לצמוח, אם כי בשיעור נמוך יותר של כ-3%, ולהגיע לכ-60 מיליארד דולר.

במהלך שנת 2018 היצוא של ישראל גדל במידה ניכרת, בדגש על מדינות המזרח הרחוק: מדובר על גידול של כ-52% בייצוא לסין - 5.03 מיליארד דולר, וגידול של כ-42% ליפן - 1.16 מיליארד דולר. הייצוא לדרום קוריאה גדל ב - 16% - 1.03 מיליארד דולר והייצוא להודו רשם גדילה של כ- 9% -2.11 מיליארד דולר.

שנת 2018 היה גם שנת שיא בתמיכה בחברות היצוא. תכניות הסיוע של מנהל סחר החוץ מעניקות תמיכה כספית בהוצאות השיווק הבינלאומיות של החברות. קהל היעד של התכניות השונות הוא יצואניות מתחילות, כמו גם חברות וותיקות יותר, המבקשות להיכנס לשווקים חדשים.

בשנה החולפת הוגשו למנהל כ-413 בקשות, מתוכן אושרו 281 בהיקף כולל של כ-104 מיליון שקלים. מדובר בעליה של כ-16% במספר הבקשות שאושרו וגידול של כ-18% בסך התמיכות בהשוואה לאשתקד. החברות המגישות הגיעו ממגוון רחב מאוד של סקטורים, הכוללים הן את תעשיות ההייטק והן את התעשיות המסורתיות מכל רחבי הארץ.

תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב), הפונה לקהל היצואנים המתחילים, נכנסה לשנה השנייה של פעילותה ובמהלכה אושרו 90 תכניות (כ-30% יותר מבשנת 2017) מתוך כ-140 הגשות בסך כולל של מעל ל-16 מיליון שקלים. מדובר בעליה של 40% לעומת היקף התמיכה בתכנית של"ב בשנת 2017.

בהסתכלות על פילוח שווקי היעד של החברות שהגישו בקשה לתמיכה, מובילהארצות הברית (169), מיד אחריה נמצאות גרמניה (35), הודו (33), אנגליה (32), סין (31) וצרפת (22).