חברת בזק צפויה לחתוך כחצי מיליארד שקל מהשווי הכלכלי של חברת הבת יס. כך עולה מאומדנים שהגיעו ל"מעריב". ענקית התקשורת דיווחה אתמול לבורסה על החלטתה לבצע הערכות שווי כלכליות של חברות הבת, ובמסגרת זאת תיתכן ירידה מהותית בשווי הפעילות והערך של חברות הבת. עיקר הבעיה מתמקדת, כאמור, בחברת הבת יס הרשומה בספרי בזק לפי שווי מנופח של 1.4 מיליארד שקל. הערכת השווי המחודשת לחברה (שבוצעה בעבר על ידי חברת פרומתיאוס לייעוץ כלכלי), נעשית על רקע הצורך בהשקעות חדשות לנוכח החידושים הטכנולוגיים יוצאי הדופן.
 

יס מבוססת על שירותי לוויין, ומעריכים כי תעבור גם להשקעות על בסיס אינטרנט. נזכיר כי שאול אלוביץ' מכר לבזק את חלקו ביס לפי שווי חברה של 2.1 מיליארד שקל.


הערכות שווי ייעשו גם בחברות הבת פלאפון ובזק בינלאומי, אם כי שם לא צפויות מחיקות. השווי של פלאפון בספרי בזק הסתכם ברבעון השני ב־2.16 מיליארד שקל ובהערכת השווי האחרונה, ב־3.9 מיליארד שקל.
 

רודב. נחוש לבצע ניקיון עסקי. צילום: יח"צרודב. נחוש לבצע ניקיון עסקי. צילום: יח"צ


בזק דיווחה גם על בקשתה לבצע איחוד מאזן חשבונאי (לא תפעולי) עם חברות הבת בזק בינלאומי ויס, וזאת על רקע הדמיון העסקי בפעילותן. במשרד סומך חייקין המבקר את בזק, סבורים שאין מניעה לבצע מהלך כזה אם כי הוא כפוף לאישור רשות ני"ע ומשרד התקשורת.


בזק סיימה את הרבעון השלישי של השנה ברווח של 234 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הרוויחה החברה 689 מיליון שקל. מעריכים בהתאם לדוחות השנתיים, שהיא תסיים את הרבעון הרביעי של השנה ברווח סמלי, ועל רקע זה שוגרה אתמול אזהרת הרווח.


נזכיר כי במרץ 2018 בוצעה הפחתת ערך נוספת במוניטין יס בהיקף של 90 מיליון שקל. הודעת החברה מאתמול מעידה יותר מכל על נחישותו של יו"ר הדירקטוריון שלמה רודב והמנכ"ל דודו מזרחי לבצע ניקיון עסקי יסודי בחברה.


נזכיר כי בזק הנשלטת על ידי ביקום ועל ידי אינטרנט זהב, נמצאת בעיצומו של תהליך מכירה. המהלך של דירקטוריון בזק נעשה גם במסגרת הגילוי הנאות וכדי למנוע טענות מסוג כלשהו בעתיד. מניות בזק הגיבו כצפוי בירידות שערים במהלך המסחר בבורסה, אם כי בשיעור נמוך מהצפוי.