ההתעוררות המסוימת שחלה בשבועות האחרונים בביקוש לדירות, התבטאה גם בשוק המשכנתאות. על פי נתוני בנק ישראל שפורסמו אתמול, היקף המשכנתאות שנלקחו בדצמבר 2018 גדל ב־14% בהשוואה לדצמבר 2017 והסתכם ב־5.8 מיליארד שקל. בהשוואה לנובמבר 2018, מדובר בגידול של 14%. יש לציין כי דצמבר נחשב מסורתית לחודש חזק בבנקים. חודשי השיא שבהם נלקחו הלוואות בהיקף 5.8 מיליארד שקל היו דצמבר ויולי.
 
בסך הכל, היקף המשכנתאות ב־2018 זינק ב־23% בהשוואה ל־2017 והסתכם ב־59.5 מיליארד שקל. על פי ההערכות, הביקוש למשכנתאות המשיך לגדול גם בינואר 2019 (כ־5 מיליארד שקל, בהשוואה ל־4.6 מיליארד שקל בינואר 2018). 
 

יש לציין כי הפרויקטים של מחיר למשתכן מהווים סיבה נוספת לביקוש להלוואות. לפי נתוני אחד הבנקים הגדולים, שיעור הדירות הנמכרות בפרויקט מהווה כ־25% ממכירת דירות חדשות. לפי ההערכות, נחתמו עד כה יותר מ־20 אלף חוזים לרכישת דירות חדשות של מחיר למשתכן. אלו מהוות כשליש מסך ההגרלות של דירות שתהליך שיווקן הסתיים.
 
עם זאת, יש מקומות שבהם נותרו דירות שאינן מאוכלסות, בעיקר באזור הפריפריה. במקרים כאלה נהוג על פי רוב להקל בתנאי הזכאות ומאפשרים לקבלנים למכור דירות גם בשוק החופשי. 
 
בכל מקרה, נראה כי שר האוצר משה כחלון יכול להיות מעודד מהנתונים, שכן דירות מחיר למשתכן מביאות, בשורת התחתונה, להורדת מחירי הדיור. עם זאת, הנגיד, פרופ’ אמיר ירון סבור שלאורך זמן, כדי להבטיח את המשך מגמת הירידה במחירים, יש לדאוג גם לעלייה בקצב התחלות הבנייה.
 
בצד גידול בביקוש למשכנתאות, נרשמה ב־2018 עלייה בריבית על הלוואות המשכנתה. הריבית המשוקללת הסתכמה בדצמבר ב־1.9% במונחים ריאליים, בהשוואה ל־1.6% בסוף 2017. הסיבה לכך היא עליית הריבית במשק - מ־0.1% ל־0.25%. עליית הריבית ייקרה את עלות המקורות הבנקאיים והתגלגלה בסופו של דבר לצרכנים. נתוני בנק ישראל מראים שהריבית הנמוכה ביותר על המשכנתאות נרשמה במאי 2015 - שפל של 0.7%.
 
לנוכח האירועים הבולטים בכלכלה העולמית והשש מכניסת השווקים למיתון, הנחת העבודה היא שהריבית במשק לא תעלה בטווח הנראה לעין, ולכן הלוואות בריבית פריים ימשיכו להיות פופולריות. הלוואות הפריים הן הדומיננטיות ביותר, וההלוואות צמודות המדד הן הבאות בתור מבחינת הפופולריות.
 
נתח השוק הגבוה ביותר בשוק המשכנתאות היה של בנק מזרחי טפחות - כ־34% משוק המשכנתאות. אחריו ניצבים בנק הפועלים (23.5%) ובנק לאומי למשכנתאות (כ־18.5%.) במאמץ להגדלת חלקו עלה בידי בנק דיסקונט להגדיל את חלקו במהלך 2018 לנתח של כ־10%.