הנהלת "עמיתים", המנהלת את קרנות הפנסיה הוותיקות, הודיעה בדוח לעמיתי הקרנות לשנת 2018, ששוגר בימים אלה, על קיצוץ של 1.26% בזכויות הפנסיה שלהם. זאת, בגלל מה שמכונה "הפעלת מנגנון איזון אקטוארי אוטומטי". הזכויות שנצברו בדוח נערכו כאילו הקיצוץ כבר בוצע בפועל. החלטת הנהלת קרנות הפנסיה הוותיקות, בראשות יואב בן אור, לקצץ, החל מיוני 2019, 720 שקל לשנה בממוצע מהפנסיה לגמלאים, נובעת מכניסת הקרנות לגירעונות. זאת, עקב החלטת שר האוצר משה כחלון שלא ליישם את ההחלטה להעלות את גיל הפרישה לפנסיה לנשים מ-62 ל-64
משמעות ההחלטה שהתקבלה: תוספת התחייבות שנתית של 200 מיליון שקל ותגדיל את הגירעון האקטוארי ב־5 מיליארד שקל. רק אתמול פרסם בנק ישראל דוח, המצביע על חשיבות העלאת גיל הפרישה לנשים. יש לציין כי הוראות האוצר מונעות אפשרות לכניסה לגירעון אקטוארי ומחייבות את כיסוי ההוצאה - בין אם דרך קיצוץ בזכויות העמיתים, או דרך הזרמה כספית של האוצר. מכיוון שהאוצר לא התחייב להזרים את הכסף, על הפרק עומד כעת קיצוץ של 1.256% מהזכויות.
בהנחה שגובה הקצבה הממוצע עומד על 5,000 שקל, קיצוץ הפנסיה החודשית מסתכם ב־60 שקל בחודש, שהם 720 שקל בשנה. בשנת 2003 גובש הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות, שבמסגרתו הוחלט על העלאת גיל הפרישה לנשים מ־62 ל־ 64. מכיוון שהכנסת דחתה את מועד העלאת גיל הפרישה לנשים, מבלי להגדיל את הסיוע הנדרש - נוצרו הגירעונות. שר האוצר הבא חייב להחליט מיד עם כניסתו לתפקיד כיצד הוא פותר את הבעיה.

 
בהנהלת "עמיתים" אישרו שהקיצוץ עומד על הפרק כל עוד לא יוחלט לכסות את גירעונות הקרנות בדרך אחרת או להעלות את גיל הפרישה לנשים.