תעריפי החשמל עלולים לעלות אחרי הבחירות ב־4%, וזאת כיוון שהאוצר לא עמד בהתחייבותו לבטל את היטל הבלו על הפחם, ששיעורו נאמד בחצי מיליארד שקל. חברת החשמל טוענת כי אינה יכולה לספוג את עלות ההיטל ולכן תיאלץ לגלגל אותה אל הצרכנים.


תעריפי החשמל אמורים היו להתייקר בתחילת 2019 ב־8%, אך ההתייקרות התמתנה ועמדה על 2.9%. הייקור המופחת הותנה בהסדרת סוגיית היטל הבלו וכן בקבלת הפיצוי של 465 מיליון שקל מחברת סימנס. נקבע שמחצית מסכום הפיצוי תוכר לצורך הפחתת התעריף. כאמור, גם כסף זה עדיין לא נכנס. לפיכך, מועצת רשות החשמל תאלץ להתכנס מיד אחרי הבחירות כדי להחליט על גובה ייקור התעריף, לאחר שכאמור היטל הפחת לא בוטל (ככל הנראה משיקולים תקציביים) וחברת סימנס עדיין לא שילמה את הפיצוי.


ללא קשר להסדרים אלה, חברת החשמל עשויה להסתפק בפיצוי של חצי מיליארד דולר מחברות הגז המצריות בגין הפסקת הזרמת הגז לישראל. בהסכם הבוררות שנערך בשווייץ נקבע לפני כארבע שנים שחברת החשמל תפוצה בגין הפסקת הזרמת הגז לישראל בסכום של 1.76 מיליארד דולר. סכום פיצוי זה עדיין לא הובא בחשבון לצורך קביעת תעריפי החשמל, אבל אם הוא אכן יוסדר - צפוי שהוא יבוא לידי ביטוי בתעריפי חשמל נמוכים יותר.
 
על פי ההערכות, ההבנות בנוגע לפיצוי הם חלק מהסכם אספקת הגז ממאגר לווייתן למצרים על פני עשור בסכום כולל של 15 מיליארד דולר. על פי לוח הזמנים שנקבע, את הגז מקידוח לווייתן אמורים להפיק בסוף 2019.