שוב עלייה ביוקר המחייה: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ בשיעור של 0.5 אחוז. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בקצב שנתי, עלה המדד ב-1.4 אחוז. הסעיף שרשם את העלייה החדה ביותר במרץ היה הלבשה והנעלה, שזינק ב-3.4 אחוז. 

על פי דוח הלמ"ס סעיף תרבות ודיור עלה בשיעור של 1.2 אחוז, תחבורה - 1.1 אחוז ושכר דירה - 0.8 אחוז. 
בלמ"ס ציינו עוד כי בחודשים ינואר-פברואר נרשמה עלייה של 0.6 אחוז במחירי הדיור. העלייה, שנרשמה בינואר-פברואר, מקזזת את הירידות המתונות בשנה האחרונה, כך שבסופו של דבר המחירים הגבוהים של הדירות נותרו בעינם ורשמו ירידה מזערית של 0.1 אחוז בלבד. 

בינואר-פברואר, רק במחוז ירושלים נרשמה ירידה בשיעור של כאחוז במחירי הדיור. בשאר המחוזות בישראל, נרשמו עליות. במחוז צפון - עלייה של 0.9 אחוז, בחיפה - 1.14 אחוז, במרכז - 0.6 אחוז, בתל אביב - 0.7 אחוז, בדרום - 1.1 אחוז.