הסקר השנתי של פרסום אזימוט, בניהול בני קרת ומרכז הנדל"ן, הנערך זו השנה ה־12 ברציפות, מגלה כי בשוק הנדל"ן קיימת התעוררות נוספת. 
ממצאי הסקר הועברו לחברת אפריקה מגורים, וחלק מהדוח נחשף על ידי אהרון פרנקל, מנהל הכספים של החברה, בפאנל נדל"ן של לשכת רואי החשבון. 
בסקר יש נתונים עדכניים בנוגע לכוונות הציבור לרכוש דירה בישראל, והוא מצביע על גידול של 35% בשכיחות מחפשי הדירות ובכוונות הקנייה שלהם. 
 

הסיבה לכך נעוצה בשני גורמים: מחיר למשתכן, שבו זכו עד היום 60 אלף משפחות, בעלות שנאמדת ב־5 מיליארד שקל. הפרויקט לא השפיע על כוונות הרכישה ב־72% מהמקרים. הגורם השני לעלייה במגמה הוא הפחתה בפעולות רציפות של סרבול והכבדה על משקיעי הדיור. בשנתיים האחרונות נוצרה אווירה ציבורית של המתנה לירידת מחירים, שעדין שלא הגיעה.
 
עוד עולה מהנתונים כי במהלך השנה שעברה השוק היה מצוי בתנודתיות גבוהה עקב התערבות יתר של הממשלה בשוק הנדל"ן. נרשמה התייצבות עם עליית מחירים קטנה. המחיר עלה במהלך 2018 ב־4% ל־1.58 מיליון שקל לדירה בממוצע. עוד מתברר מהסקר כי ישנה עלייה של 43% בחיפושים אחר דירות בנות ארבעה חדרים וירידה נוספת בחיפושים אחר דירות חמישה חדרים.
 
"השוק התבגר. הציבור הבין שלהבטחות הממשלה ייקח עוד זמן להתממש, ובשטח, בהיעדר מספיק דירות למכירה, המחירים ב־2018 המשיכו לעלות באזורי הביקוש", מסביר קרת, שמוסיף כי נכון לשנת 2018 השוק ממשיך בקיפאונו, כאשר בעת האחרונה מכרזי דיור למשתכן נותרו ללא מציעים: "התחושה הייתה כי הפוטנציאל של דיור לזוגות צעירים מוצה, וחלק מהזוכים במכרזים נותרו עם מלאים שכנראה ייצאו לשיווק בשוק חופשי". 

הסקר נערך באמצעות מכון המחקר מאגר מוחות בראשותו של פרופ' יצחק כ"ץ, בקרב מדגם ארצי מייצג של כ־600 איש, מחציתם נשים ומחציתם גברים.