זינוק של 23.5% נרשם במהלך חודש מאי בייצוא הסחורות למדינות אסיה, כך מסרה היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים על סחר החוץ של ישראל. לעומת הזינוק בייצוא, חלה בחודש מאי ירידה של 17.1% בייבוא מארצות אסיה.

במהלך החודש המדובר, סך ייבוא הסחורות (למעט יהלומים) לישראל מכל העולם הסתכם ב-19.9 מיליארד שקל, כאשר 41% מהיבוא היה ממדינות האיחוד האירופאי, 14% מארה"ב, 23% מאסיה ו-22% מיתר ארצות העולם (אפריקה ואוסטרליה).


ייצוא הסחורות (למעט יהלומים) למדינות האיחוד האירופאי תפס נתח של 30% מכלל הייצוא, לארה"ב – 24%, למדינות אסיה – 23% ושיעור דומה ליתר ארצות העולם.
 
בלמ"ס ציינו כי הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי (ללא יהלומים) הסתכם בינואר-מאי ב-15.6 מיליארד שקל, לעומת 22 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה הסתכם בינואר-מאי ב-11.1 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 3.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעוד שהגירעון בסחר הסחורות עם קבוצת יתר ארצות העולם הסתכם בינואר מאי ב-8.6 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 3.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
 
לעומת זאת, במאזן הסחר עם ארה"ב נרשם בינואר-מאי עודף של 1.6 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 3.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
בלמ"ס ציינו עוד, כי על פי נתוני המגמה, יבוא הסחורות מארה"ב ירד ב-6.2% בחישוב שנתי בפברואר-מאי. זאת, לאחר עלייה של 22.7% בדצמבר-פברואר.

בשלושת החודשים האחרונים ירד יבוא הסחורות מארצות אסיה ב-17.1% בחישוב שנתי וזאת, בהמשך לירידה של 8.3% בחישוב שנתי בדצמבר-פברואר.
עוד עולה מפילוח הנתונים, כי בייצוא הסחורות לכלל מדינות העולם במרץ-מאי הייתה מגמה של עלייה בשיעור של 1.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 0.7% בדצמבר-פברואר.