מדד המחירים לצרכן: מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.9% ובשנים עשר החודשים האחרונים עלה ב-0.8%. בשוק הדירות, חל שינוי גם כן.  מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל 2019 – מאי 2019 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ 2019 – אפריל 2019, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.5% ובכך השלימו עלייה של 1.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אפריל 2018 – מאי 2018).
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים אפריל 2019 – מאי 2019 לעומת החודשים מרץ 2019 – אפריל 2019, נמצא כי נרשמו עליות בכל המחוזות בחלוקה הבאה: ירושלים 1.1%, צפון ומרכז 0.7% כל אחד, חיפה ודרום 0.4% כל אחד ותל אביב 0.1%.
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אפריל 2019 – מאי 2019 לעומת אפריל 2018 – מאי 2018, נמצא כי עליות מחירים בולטות נרשמו בעיקר במחוזות הבאים: צפון 5.0%, ירושלים 2.4%, חיפה 1.8% ודרום 1.2%. מאידך, ירידת מחירים מזערית של 0.1% נרשמה במחוז תל אביב.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים אפריל 2019 – מאי 2019 לעומת מרץ 2019 – אפריל 2019 ב-0.6%. אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 42.6% בהשוואה ל-42.9% בתקופה הקודמת (מרץ 2019 – אפריל 2019).
מהשוואות העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אפריל 2019 – מאי 2019 לעומת אפריל 2018 – מאי 2018, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-2.4%.