אין חדש תחת השמש: נשים העובדות בהייטק מרוויחות פחות מגברים העובדים בתחום באופן משמעותי וכך גם במקצועות אחרים שאינם מדע וטכנולוגיה, כך עולה מהנתונים המתפרסמים היום (שלישי) על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בנתונים מתוך סקר השכלה גבוהה לשנת 2017/18 שנעשה במימון ובשיתוף של הוועדה לתקצוב ותכנון (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה ובחן נושאים שונים, ביניהם: שיפור המיומנויות כתוצאה מהלימודים, שביעות רצון מהלימודים, הקשר בין השכלה גבוהה לתעסוקה ומאפייני תעסוקה. 
הדוח מתמקד בעולם ההייטק ובקשר שבין השכלה גבוהה, תעסוקה והכנסה וממנו עולה כאמור, כי בקרב אלה שלמדו מקצועות הייטק (בהם: מתמטיקה, מדעי המחשב, מערכות מידע והנדסת חשמל) נמצאו פערים משמעותיים בהכנסה בין גברים לנשים. הכנסתם של 57.7% מהגברים שלמדו מקצועות הייטק הייתה גבוהה - למעלה מ-13 אלף שקלים בחודש, לעומת 41.3% בלבד בקרב הנשים שהרוויחו סכום דומה. הפערים ניכרים גם במקצועות המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה (STEM), בהם הפערים הם עומדים על 28.8% מהגברים בעלי הכנסה גבוהה לעומת 13.3% בקרב הנשים.  במקצועות שאינם מדע וטכנולוגיה (בהם: מדעי החברה, עסקים וניהול, מדעי הרוח, משפטים, רפואה ומדעי עזר רפואיים) הפערים נשארים גבוהים - 21% לעומת 4.2%.
סטודנטים רבים הולכים ללמוד מקצועות הקשורים בהייטק וזאת כדי להשתלב בתעשייה הנחשבת לכזו עם שכר חודשי גבוה ולפי הנתונים בדוח, אכן המשכורות בהייטק גבוהות. לכמחצית (53.8%) מאלה שלמדו מקצועות הייטק הייתה הכנסה גבוהה, שעמדה בעת ביצוע הסקר על למעלה מ-13 אלף שקלים נטו בממוצע לחודש, זאת לעומת 22.5% מאלה שלמדו מקצועות STEM, ו-10% מאלה שלמדו מקצועות אחרים שאינם מדע וטכנולוגיה. הסטודנטים צריכים לשים לב שגם למוסד להשכלה גבוהה בו הם למדו, יש קשר ישיר לתלוש השכר - הכנסתם של 59.6% מאלה שלמדו מקצועות הייטק באוניברסיטאות הייתה גבוהה, לעומת 48.9% בקרב אלה שלמדו מקצועות אלו במכללות האקדמיות. 

עוד עולה מהדוח, כי אחוז המועסקים בהייטק גבוה במיוחד בקרב אלה שלמדו לתואר ראשון בתחומי הלימוד מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב (65.8%) והנדסה ואדריכלות (46.6%). לאחר מכן נמצאים אלה שלמדו בתחומי הלימוד המדעים הביולוגיים (12.0%), אומנות אומנויות ואמנות שימושית (10.8%), מדעי החברה (6.3%) ומנהל עסקים (6.0%).
הסיכויים של סטודנטים שלמדו מקצועות הנדסת מחשבים להשתלב בהייטק גבוהים במיוחד - 85.7%. לאחר מכן נמצאים סטודנטים למדעי המחשב 80.4%, סטודנטים להנדסת חשמל 66.0% וסטודנטים להנדסת אלקטרוניקה - 57.5%. סיכויי סטודנטים הלומדים מקצועות הקרובים לתעשיית ההייטק להשתלב בה גבוהים – בפיזיקה ובהנדסת תעשייה וניהול - 48.2% ובהנדסת מכונות - 36.6%.
מפילוח של תחומי הלימוד של המועסקים בהייטק, ניתן לראות כי כמחציתם (50.7%) למדו מקצוע הייטק, כרבע (26.4%) למדו מקצוע STEM (בהם: המדעים הביולוגיים/הפיזיקליים וחקלאות) והשאר למדו מקצועות אחרים (22.8%). בפילוח רמת תחומי הלימוד - כמחצית מהמועסקים בהייטק למדו הנדסה ואדריכלות (49.9%), כרבע (23.0%) למדו מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, 9.8% - מדעי החברה, 6.0% - עסקים וניהול, 3.3% - אומנויות ו-2.6% למדו מדעים פיזיקליים.