לקוחות משתלת בני דרור בשרון, שסירבו לשלם עבור שתילי הדרים שרכשו ממנה, בטענה שהיו פגומים ולא נקלטו בפרדס שבו ניטעו, ישלמו לה על פי הסכם פשרה רבע מיליון שקל. הפרדסנים תבעו את המשתלה בטענה שנגרמו להם נזקים בעקבות נטיעת שתילים פגומים של עצי לימון, תפוזים וקלמנטינות שרכשו ממנה, ואילו המשתלה דרשה בתביעה נגדית תשלום עבור הצמחים שסיפקה להם.
 
באמצעות עו"ד גלי פלד ממשרד חגי שבתאי, שפירא, הכחישה המשתלה את טענות הפרדסנים, שלפיהם השתילים היו פגומים ובשל כך נגרמו להם נזקים. התובעים טענו, בין היתר, שהמשתלה, שהייתה מושבתת בשנת השמיטה, הייתה חייבת להיפטר מהמלאי שהיה ברשותה וכיוון שלא עשתה זאת, סופקו להם "שתילים שרבים מהם היו פגומים, כלומר שתילים שלא התפתחו". עוד לטענתם, המשתלה דחתה את דרישתם להחלפת השתילים הפגומים, והם צירפו לתביעתם חוות דעת של שמאי, שאמד את הנזקים שנגרמו להם ב־2.6 מיליון שקל. 
 
עורכי הדין של המשתלה טענו בתגובה כי במשך כארבע שנים מאז רכישת השתילים לא הייתה כל תביעה כספית מצד הרוכשים ותהו: "אם כבר במועד השתילה, או בסמוך לכך, היה חשש שמדובר על שתילים פגומים, למה שתלו אותם? למה לא פעלו כנגד המשתלה כבר באותה עת ודרשו לבטל את העסקה?" 

בעלי המשתלה טענו גם כי הם היו מוכנים להחליף שתילים שלא נקלטו, ולדבריהם הרוכשים החלו לפרוע את חובם בתשלומים והפסיקו אותם רק אחרי יותר משנה.
 
"ברור לכל כי הטענות הומצאו בדיעבד, לצורך התחמקות מתשלום התמורה, תוך כדי זריקת רפש על המשתלה וניסיון לפגוע במוניטין שלה", נטען בכתב ההגנה.  בית המשפט מינה מומחה מטעמו, אגרונום ושמאי חקלאי, וזה תמך בטענות המשתלה וציין כי לא מצא קשר בין מצב הפרדס כפי שהוצג בפניו ב־2019 לבין איכות השתילים שסופקו על ידי "בני דרור" חמש שנים קודם לכן. 
 
לדבריו, מה שגרם לאי קליטת השתילים היה חוסר עיצוב, חוסר הדברת עשבייה, היעדר דישון וטיפול לקוי בפרדס. בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין נקבע כי תביעת רוכשי השתילים תידחה ואילו תביעת המשתלה נגדם תתקבל. הרוכשים ישלמו כרבע מיליון שקל למשתלה עבור החוב שנותר להם על רכישת השתילים לפני כחמש שנים.