"הדחיפות שבהודעת ביטול ההסכם עם האוצר נובעת מהתנהלותו בשנה האחרונה, המעוררת חשש בדבר כוונתו שלא להשיב את הכספים שניתנו לו כהלוואה", כך טוענים במוסד לביטוח לאומי. הדברים נאמרו במסמך עמדה ששיגרה הנהלת המוסד למשנה ליועץ המשפטי לממשלה רן נזרי והמפרט באריכות את הסיבות לבקשת ההתנתקות מהאוצר.
המסמך, שתוכנו הגיע ל"מעריב", נושא את הכותרת "ביטול הסכם העברת העודפים בין המוסד לביטוח לאומי והאוצר". בביטוח הלאומי חוששים שבכוונת האוצר להשתלט על כספי הקופה וטוענים: "בחלוף השנים התרגל אגף התקציבים לראות סכומים אלה כחלק מתקציב המדינה, בניגוד גמור להסכם שקבע שעודפי הכספים יושקעו לטובת המבוטחים בהתאם למעמד המוסד כתאגיד סטטוטורי עצמאי".
אתמול אמורה הייתה להתקיים פגישה בנושא בהשתתפות נזרי, אנשי האוצר ושר העבודה חיים כץ, התומך בעניין זה בעמדת הביטוח הלאומי. המוסד טוען שאיגרות החוב שבהן משקיע האוצר את כספי הביטוח הלאומי נושאות תשואה לא ראויה, ושיש לאפשר למוסד להשקיע את הכסף באפיקים רווחיים. במסמך מפורט לוח הזמנים למהלך הביטול כדי להוכיח שאין המדובר בגחמה רגעית אלא במהלך מתוכנן שבוצע בהתאם לחוק. ב־15 ביולי השנה שוגרה ההודעה האחרונה על הביטול, אבל ראשי האוצר והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה דרשו מחדש למנוע את ביטול ההסכם.

"הטענה שלא נערכה עבודת מטה מקצועית כלשהי מוכחשת. במסגרת היערכותו לניהול עצמאי של השקעותיו נועץ המוסד במומחים בעלי שם ובאנשי מקצוע לרבות ביחידות סמך של האוצר. ככל שהאוצר ישכיל לקבל את דרישות הביטוח הלאומי בדבר שמירת יתרת עודפיו כעתודה לטובת המבוטחים, כך יהיה טוב יותר. אין זה ראוי שהדיון המהותי לגבי שמירת זכויות המבוטחים ולגבי מעמדו של הביטוח הלאומי יגלוש לפסים פרוצדורליים פורמליים", נאמר במסמך.
בסיום מסמך העמדה צוין: "מצב של בחירות חוזרות שבו שרויה ישראל אינו מצב רגיל ונורמלי. הוא מחייב התאמות גם בכל הנוגע למגבלות שיש להחיל בתקופת בחירות, ולכן יש לדחות את טענות האוצר".
ראיון עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מחר במדור "שוטף פלוס" ב"מעריב־סופהשבוע"