בית המשפט המחוזי בירושלים פסק היום (ראשון) פסיקה בעלת השפעה דרמטית על תחום התקשורת הפסיבית בישראל. השופט דוד גדעוני ביטל מכרז לרכישת אספקת והתקנת תשתית תקשורת פסיבית עבור כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך. עלות המכרז נאמדת ב-300 מיליון שקלים ואף יותר מכך.את העתירה הגישו שתי חברות תקשורת ישראליות, המיוצגות על ידי עו"ד מאיר בן שחר ממשרד יוסף שם טוב, הטוענות כי משרד האוצר עבר על חוק המכרזים והתקנות, בכך שבחר שלא להעניק עדיפות לחברות ישראליות. תקנות העדפת תוצרת הארץ קובעות כי "המזמין יכלול במסמכי המכרז תנאי שלפיו תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ". משמעות העדפה זו היא הטבה של כ-15% במחיר עבור החברות הישראליות, אולם תנאי זה כלל לא הוכנס למסמכי המכרז של האוצר.פרקליטות מחוז ירושלים הגיבה לעתירה בשם היועץ המשפטי לממשלה וטענה כי כיוון שהמכרז כולל מלבד רכישת טובין גם שירות התקנה וטיפול בתקלות, רשאי משרד האוצר שלא להעניק העדפה לחברות ישראליות גם לרכישת הטובין. התאחדות התעשיינים ביקשה להצטרף להליך כידידת בית המשפט, וטענה כי לפרשנות של היועמ"ש עלולה להיות השפעת רוחב דרמטית על התעשייה הישראלית, מלבד ההשפעה על מאות עובדי התקשורת הפסיבית.השופט גדעוני דחה את עמדת משרד האוצר והיועץ המשפטי לממשלה וקיבל את העתירה. "מדובר במכרז שרכש הטובין מהווה הרכיב המהותי והעיקרי בו", כתב. "אף אם נקבל את עמדת המשיב לפיה בנסיבות מיוחדות מוסמכת ועדת המכרזים לקבוע שאין מקום להפרדת תמחור הטובין שאז אין תחולה לתקנות ההעדפה, החלטת הוועדה בענייננו לפיה אין ליתן העדפה אינה יכולה לעמוד".גדעוני קבע כי חלק ניכר מהטעמים שביסוד ההחלטה אינם מתיישבים עם עמדת היועץ וכלל אינם רלבנטיים לאמת המידה שהותוותה. טעמים אחרים הנוגעים להפרדת התמחור הועלו באורח לא משכנע ולא הונחה להם תשתית הולמת".השופט גדעוני הוסיף כי אמנם התערבות בית המשפט בהחלטה של ועדת המכרזים אינה נעשית כדבר שבשגרה, אולם "אין בכך כדי לחסן את החלטות ועדת המכרזים מהתערבות שיפוטית. בנסיבות העניין משעסקינן במכרז שרכיב הטובין הוא מעיקרו יש לקבוע כי תקנות ההעדפה חלות. קביעה אחרת תסכל את תכלית התקנות במתן העדפה ועידוד ייצור טובין מקומי".משרד האוצר חויב בהוצאות משפט בסך 25,000 שקלים.