הנהלת קרנות הפנסיה עמיתים, המנהלות את "הקרנות הוותיקות", העלו באחרונה את שיעור הקיצוץ בזכויות של עמיתי הקרנות עקב הגירעונות האקטואריים. כך נודע ל"מעריב".
 
מתברר שאם עד לפני שנה עמד הקיצוץ על 1.259% מזכויות העמיתים, הרי שלפי הדוחות האחרונים שנשלחו אליהם בשבוע שעבר עלה שיעור הקיצוץ בזכויות ל־1.274%. פירוש הדבר הוא פגיעה בפנסיות בעוד עשרות שקלים לשנה. ההחלטה להעלאת שיעור הקיצוץ התקבלה כתוצאה מהגידול בגירעונות של הקרנות, אלא שיישום ההחלטה נדחה שוב ושוב. לו ההחלטה הייתה מיושמת על פי לוח הזמנים המקורי (כלומר לפני חמש שנים – י"ש), הקיצוץ בזכויות היה זניח.
 
בפעם האחרונה הוחלט לדחות את הקיצוץ בזכויות לפני כחודשיים, בהתערבות שר העבודה והרווחה לשעבר חיים כץ, בעיקר משיקולי בחירות. בהתאם לכך הורה הממונה על שוק ההון באוצר, משה ברקת, להנהלת קרנות הפנסיה, בראשות יואב בן אור, לדחות את הקיצוץ בשנה - לאפריל 2020. זאת בתקווה שהממשלה החדשה שתוקם תעמוד בהתחייבויותיה ליישם את ההחלטה על דחיית גיל הפרישה לפנסיה לנשים מ־62 ל־65 ולאחר מכן ל־67 ובכך להשוות את גיל הפרישה של הנשים לגברים.
 

בעקבות הוראתו של ברקת נאלצה הנהלת עמיתים להימנע מהקיצוץ בזכויות. אולם, מבדיקת "מעריב" עולה שלמרות זאת זכויות העמיתים בקרנות - שבאות לידי ביטוי בשיעור צבירת הכסף והפנסיה הקובעת - מוצגים כאילו הזכויות קוצצו בפועל. כך יוצא שזכויות עמיתי הקרנות מוצגות נכון להיום באופן מעוות.
 
בקרת. צילום: יונתן זינדל פלאש 90


בהודעות האחרונות שנשלחו לעמיתים, כאמור, נכתב: "הקצבה מוצגת לאחר הפחתה של 1.274% בזכויות לצורך איזון אקטוארי של הקרן. ההפחתה נדרשת בשל אי העלאת גיל הפרישה לפנסיה לנשים. היא תבוצע החל מהקצבאות שישולמו במאי 2020".
 
קרנות הפנסיה הוותיקות מנוהלות כיום על ידי יואב בן אור, שמונה למנהל מיוחד של קרנות אלה לפני שמונה שנים. בן אור, מבחינתו, נוקט את כל האמצעים המתבקשים כדי למנוע את הגירעונות בקרנות, אבל הוא גם נאלץ להיכנע ללחצים הפוליטיים. עם זאת הוא אינו מוכן להתפשר על הדרך החשבונאית הנכונה להצגת מאזן קרנות הפנסיה, מה גם שכלל לא ברור שהממשלה אכן תעמוד בהתחייבויותיה ותיזום תיקון לגיל הפרישה לפנסיה לנשים.
 
במסגרת הסדר קרנות הפנסיה נקבע שהאוצר יעביר סיוע של 78.3 מיליארד שקל לקרנות לשם השגת האיזון האקטוארי. בהמשך ניתנה תוספת מיוחדת, לאחר שגיל הפנסיה לנשים לא הועלה כמובטח ובשל העיכוב שנוצר מיישןם ההחלטה. 
 
הנהלת קרנות עמיתים מדגישה שהיא פועלת בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ומבחינתה דחיית יישום ההחלטה על הקיצוץ בזכויות אינה משנה את המצב האקטוארי בקרנות כפי שמשתקף מהדוחות הנשלחים לעמיתים.
 
עד למועד סגירת הגיליון לא התקבלה תגובת מנהלת קרנות הפנסיה על פניית "מעריב" בקשר לאמור בידיעה זאת.