השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות ובחודש יוני השנה הוא עלה בשיעור שנתי של 2.9% ל-11,175 שקל לחודש, כך מפרסמת היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. למרות שהשכר עולה, הפערים בין קבוצות העובדים השונות ממשיך להיות גבוה, וקבוצת העובדים עם השכר הגבוה ביותר היא מידע ותקשורת שם משתכרים 21,577 שקל. גבוה פי 4.29 מקבוצת השכר הנמוכה ביותר, שירותי אירוח ואוכל ששכרם החודשי הממוצע מסתכם ב-5,031 שקל בלבד.

שכרם החודשי של עובדי המידע והתקשורת עלה ביוני בשיעור הגבוה ביותר בקרב קבוצות העובדים השונות ועמד על 8%. קבוצות בעלי השכר הגבוה ביותר מלבד עובדי התקשורת והמידע היו עובדי המים והחשמל עם שכר חודשי ממוצע של 19,7820, עובדים ברשות המוניציפלית והביטוח לאומי שהשתכרו 18,296 שקל, ובמקום הרביעי עובדי שירותים פיננסיים עם 18,261 שקל. במקום החמישי היו עובדי תעשיה 14,630 שקל.

בתחתית הסקלה כאמור נמצאים עובדי סיעוד ואוכל, ובמקום השני ברשימה עובדי שירותי ניהול עם 5,884 ש"ח, עובדי שירותים אחרים השתכרו 6,295 שקל,  עובדי אמנות ופנאי הגיעו לשכר חודשי של 6,593 שקל ואילו עובדי חקלאות וייעור ל-7,551 שקל. עובדי בריאות וחינוך מרוויחים מתחת לשכר הממוצע, כאשר

עובדי בריאות השתכרו 10,379 שקל ועובדי חינוך 10,559 שקל.