הנושא הכלכלי בדרך כלל לא עומד במרכזן של מערכות בחירות וכך גם הפעם, אולי לשמחתם של מקבלי ההחלטות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) - יום לפני הבחירות - נתונים על גובה הצמיחה ברבעון השני של השנה והם לבטח לא מביאים נחת לראש הממשלה ולשר האוצר. על פי האומדן של הלמ"ס, בין אפריל ליוני נרשמה צמיחה של אחוז אחד בלבד בחישוב שנתי. כאמור, מדובר באומדן בלבד, אבל גם ההערכה הקודמת הצביעה על נתון דומה, כך שלא סביר שיהיו שינויים עד לפרסום הסופי. כמו כן, ישנו עיוות של הנתונים בגלל שברבעון הראשון היה יבוא חריג של כלי רכב אשר העלו את הצמיחה וגם את הצריכה הפרטית בשלושת החודשים הראשונים של השנה. מדובר נתון רע במיוחד, משום שבשקלול של גידול האוכלוסיה, הגדלה בשיעור של 1.8%, הצמיחה הריאלית לנפש היא שלילית. מדובר בירידה חדה לעומת צמיחה בת 4.6% ברבעון הראשון של השנה וצמיחה בת 4.2% ברבעון האחרון של שנת 2018.עם זאת, בחישוב חצי שנתי הצמיחה עלתה ל-3.6% לעומת 2.8% במחצית הראשונה של שנת 2018 ושל 3.5% במחצית השנייה אשתקד. השוני החד בין הצמיחה ברבעון הראשון והשני מוסבר ביבוא מוגבר של מכוניות ברבעון הראשון. הצמיחה על פי חישוב תל"ג ללא מסים נטו על היבוא, ירדה קלות ל-3.1% לעומת 3.2% ברבעון הראשון.הצריכה הפרטית ירדה ב-1.1% ברבעון השני שפירושו ירידה של 2.8% בהוצאה לנפש. הירידה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השני באה לאחר עלייה של 4.2% ברבעון הקודם ועלייה של 5.4% ברבעון הרביעי של 2018 בחישוב שנתי.