בשורה חשובה למשק הישראלי: יזמי קידוח הגז לווייתן הצליחו לקצר בחודש ימים את לוח הזמנים להפקת הגז מהקידוח, כך נודע ל"מעריב". לוח הזמנים המקורי עמד על סוף דצמבר ועל פי העדכון החדש, הגז מהקידוח הימי יופק כבר החל מסוף נובמבר.בעלי השליטה בקידוח, שכוללים את חברת נובל אנרג'י, דלק קידוחים של יצחק תשובה ורציו של משפחת לנדאו, יסיימו במהלך הימים הקרובים את הרכבת ארבעת חלקיה של הפלטפורמה הימית להפקת הגז, שתעמוד על כנה לפחות עד שנת 2035.בשלב זה תהיה הפקה ניסיונית ולאחר מכן מלוא ההפקה המסחרית. הלקוחות הראשונים שיקבלו את הגז הם חברת החשמל, חברת כימיקלים לישראל וחברת פז. על פי ההערכות, הגז לגורמים אלו צפוי להימכר בכ־5 דולר ליחידת אנרגיה. עם זאת, כאשר ייפתח הסכם הגז עם חברת החשמל לקראת 2021, סביר להניח כי המחירים יעודכנו ויופחתו. צרכני הגז שכבר מחוברים לרשת עודכנו בנוגע ללוח הזמנים החדש והם ערוכים לקבלת הגז מוקדם מהצפוי.גם הלקוחות הבינלאומיים כבר ערוכים לקבל את הגז ובראשם, מצרים וירדן, שם הגז יימכר ב־6 דולר ליחידת חום. התמורה בגין יצוא הגז למצרים באמצעות חברת דולפינוס המצרית נאמדת ב־15 מיליארד דולר. מדובר בכמות של 32 BCM לתקופה של 10 שנים.מנכ"ל דלק קידוחים, יוסי אבו, ונציגי חברות הגז האחרות צפויים לנסוע היום למצרים כדי להשלים את הסיכומים הסופיים בנוגע למכירת הגז. במהלך הביקור בקהיר, יוסי אבו צפוי להיפגש עם הגורמים הירדנים בנוגע למכירת הגז באמצעות הצנרת של חברת נתב"ג עם חיבור לתשתית הירדנית באזור עמק בית שאן. הגז למצרים יימכר באמצעות תשתית ההולכה של חברת EMG.בשורות נוספות מגיעות גם מבחינת עלות הפעלת הקידוח. בניגוד להערכות הראשוניות, לפיהן עלות הפעלת הקידוח וההשקעה הכוללת תסתכם ב־3.75 מיליארד דולר, מתברר שההוצאה בפועל תהיה נמוכה יותר ותסתכם ב־3.5 מיליארד דולר. הסיבה לכך הינה חיסכון בהוצאות הקבועות ובראשן תשתית הצנרת.


בשלב הראשון נאמד החיסכון בעלויות ב־150 מיליון דולר ובשלב השני ב־100 מיליון דולר נוספים. הירידה בעלויות מוסברת בין השאר בעודף היצע מתקני הקידוח בגלל הירידה במחירי הנפט.כבר עם תחילת הפקת הגז, תתבצע הערכת מצב בקרב יזמי לווייתן בסוגיה האם כדאי להעמיק את קידוח הגז ולהגיע לשכבות מטרה שעשויות להכיל נפט. מאז החל קידוח לווייתן, השתכללו טכנולוגיות הקידוח וכעת ניתן להגיע לשכבות מטרה עמוקות של יותר מ־5,000 מטר עם פחות קשיים.גורם אחר שיובא בחשבון הוא מחירי הנפט. בעקבות המתקפה על מתקני הנפט בסעודיה, זינקו מחירי הנפט ליותר מ־60 דולר לחבית. למרות זאת, על פי ההערכות, לטווח הארוך המחירים בפועל יהיה נמוכים יותר וינועו סביב 50 דולר לחבית. הפקת נפט ברמות מחיר כאלה עדין מוצדקת.