בצעד יוצא דופן החליטה עיריית ירושלים להעסיק 11 אנשים בעלי מוגבלויות, והם ישובצו באגפי הלוגיסטיקה, שפ"ע, רישוי ופיקוח, רווחה, מוקד 106, לשכת ראש העירייה ועוד.ועדת הכספים ומועצת העירייה אישרו את ההחלטה, שנמסר כי היא נובעת מ"תפיסת עולם שלפיה כל פרט הינו חלק מהחברה. מוטלת עלינו מחויבות חברתית ומוסרית לשלב את העובדים הללו בקהילה באופן עמוק".חברת המועצה ומחזיקת תיק שוויון מגזרי ברשות, לורה ורטון, אמרה בשיחה ל"מעריב": "תקוותי היא שבכל הארץ ילכו בעקבות ירושלים, ושכל הרשויות ידאגו לסייע בקליטת עובדים עם מוגבלות, כדי שכולם ייהנו משיתוף והערכה של כל תושב עבור כל תושב. אנשים עם מוגבלות צריכים לקבל הזדמנות לא רק לקבל שירות כמו כולם אלא ליהנות מההזדמנות גם לתת כמו כולם".לורה ורטון. צילום: מולי גולדברגלורה ורטון. צילום: מולי גולדברגראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "זהו רגע משמעותי ומרגש, שמהווה צעד נוסף של העירייה להעסקת אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי. העירייה מיישמת את חוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות באהבה ובמחויבות ורואה בשילובם התעסוקתי אחריות חברתית".