הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) נתונים מדאיגים בנוגע לצמיחת המשק הישראלי, נתונים שייתכן ומסמנים כי ישראל מתקרבת למיתון. על פי הפרסום, שהוא האומדן השלישי שמבצעת הלמ"ס לנתוני הרבעון השני של המשק הישראלי, הצמיחה במשק בין החודשים אפריל ועד יוני השנה עמדה על 0.6% ולא על 1% כפי שפורסם באומדן הקודם.

עם זאת, יש לציין כי הרבעון השני החלש הגיע לאחר רבעון ראשון חזק במיוחד, שהתבטא ברכישת כמויות גדולות של כלי רכב, לקראת שינוי במדיניות המיסים בתחום התחבורה. הירידה העיקרית ברבעון השני הייתה בצריכה הפרטית, שירדה ב-2.7% לנפש, וזאת לעומת עליות בשני הרבעונים הקודמים. עם זאת,, הוצאות הממשלה המשיכו לעלות וגדלו ב-11.6%.

למרות הצמיחה הנמוכה, בדוח הלמ"ס ישנן גם נקודות אור, כאשר ייצוא הסחורות ממשיך במגמת העלייה, ובייבוא נרשמה ירידה קלה בצמיחה, שהגיעה ל-3.3%, לעומת 4% ברבעון הקודם. הסקטור העסקי הציג גם הוא יציבותו, והתל"ג העסקי רשם עלייה של 3.1%.