הנהלת הבנק הבינלאומי, בראשות המנכ"לית סמדר ברבר צדיק, אישרה באחרונה ליוסי לוי, חבר ההנהלה המשמש כמנהל משאבי אנוש, להמשיך בעבודתו גם אחרי גיל 67. מדובר באישור חריג, שכן הוראות הבנק מחייבות כל עובד לסיים את העבודה בהגעה לגיל הפנסיה.
 
בקשות אחרות שהוגשו לבנק על ידי עובדים חיוניים לא פחות נענו בשלילה, וכתוצאה מכך בהנהלת הבנק חוששים מיצירת תקדים שיתיר לעובדים לעבור אחרי גיל הפנסיה הרשמי, מה שעלול להעמיס עלויות ולפגוע במאמצי ההתייעלות. ההחלטה על הארכת כהונתו של לוי התקבלה בהפתעה בקרב עובדי הבנק. 
 
בשבועות האחרונים מתנהל סכסוך עבודה בין אנשי המחשוב, המאוגדים באמצעות מת"פ, עם ועדת עובדי בנק אוצר החייל (לשעבר) ועם הפקידים והמנהלים על תנאי הצמדת שכרם לאלה המקובלים בבנק לאומי. המשא ומתן עם כל הגורמים נמשך כבר מספר שבועות ולא נרשמה בו שום התקדמות.
 

מהבנק הבינלאומי נמסר בתגובה: "לוי התבקש על ידי הבנק להמשיך בתפקידו עוד שלושה חודשים, במטרה להשלים את הטיפול במספר נושאים, ובהם חפיפה בסבב המינויים, שכולל מינויים של ראשי חטיבות חדשים. הוא יפרוש מהבנק עד סוף השנה".