החורף שבפתח הוא העונה החמה של ענף הצמיגים. נהגים רבים מחליפים את הצמיגים בשל שחיקתם במהלך הקיץ, כדי ליהנות מבטיחות מרבית בנסיעה בכבישים הרטובים. מסקירה שערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi עולה כי היקף ההכנסות ממכירת צמיגים בישראל בשנה האחרונה עמד על כ־1.7 מיליארד שקל.הענף רשם צמיחה מתונה של כ־1% ביחס לשנה הקודמת. מהנתונים עולה עוד כי מספר הצמיגים שנמכרו בשנת 2018 עמד על כ־3.5 מיליון צמיגי מכוניות נוסעים וכחצי מיליון צמיגים לשימוש באוטובוסים ובמשאיות. השוק, כך עולה מהסקירה, מראה צמיחה עקבית לאורך השנים, אולם מציג שחיקה ברווחיות למשווקים, בין השאר, בשל התחרות בענף והייבוא המוגבר מסין.מהסקירה עולה עוד, כי הכנסות היבואנים משיווק צמיגים נאמדו בשנת 2018 בכ־530 מיליון שקל. בשוק הייבוא שולטות שלוש חברות שמחזיקות כ־50% מהכנסות היבואנים. הסקירה בחנה גם את היקף רכישת הצמיגים באתרי האינטרנט. לדברי תהילה ינאי, מנכ"ל משותף ב־CofaceBdi, "המעבר ליבוא אישי של צמיגים באמצעות האינטרנט עדיין נמצא בשוליים, ומסתכם באחוזים בודדים מסך המכירות. אולם נראה כי ההכנסות ממסחר אלקטרוני של צמיגים מצויות במגמת גידול, והשחקנים בשוק רואים זאת כמנוע צמיחה".לדברי ינאי, "מלבד רכישות אונליין, ניתן לחלק את שוק הצמיגים לשלושה ערוצי שיווק עיקריים - פנצ'ריות, עם הכנסות של 1.36 מיליארד שקל בשנה, שהם כ־80% מסך ההכנסות של הענף; חברות ליסינג - המחזיקות ציי רכב, וכן לקוחות עסקיים ומוסדיים".