בסוף שנת 2018 היו בישראל 1,218 יישובים, מתוכם 1,090 יישובים יהודיים ו-137 לא יהודיים, כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה נתונים על היישובים בישראל. בלמ"ס ציינו, כי תשעה מהיישובים, שהם עם אוכלוסייה מעורבת, נכללים הן במניין הישובים היהודיים והן בלא יהודיים. מפילוח היישובים עולה, כי 263 מתוכם הם עירוניים ו-955 הם יישובים כפריים.

אשתקד הצטרפו עפולה ונס ציונה לקבוצת הערים המונות 50 אלף תושבים ומעלה. עוד עולה מהנתונים, כי היישובים אריאל ותל שבע עברו את סף 20 אלף התושבים ושלושה יישובים נוספים – אפרת, שגב-שלום ותל שבע עברו את סף 20 אלף התושבים.

הצמיחה הגדולה ביותר היתה ונמשכת ביישוב חריש, שאשתקד הכפיל את עצמו תוך שנה ל-7,569 תושבים ונכלל בקבוצת היישובים העירונים המונים מעלה מ-5,000 תושבים. הגידול המואץ בחריש נמשך על רקע הבנייה הגדולה ועל פי תכנית האב מספר התושבים יגיע בעתיד לכ-100 אלף. עוד ציינו בלמ"ס, כי עמיחי, יישוב חדש במועצה האזורית מטה בנימין, הצטרף למצבת היישובים ואומדן התושבים עמד בו על 198 בסוף שנת 2018.

הערים הגדולות מרכזות קרוב למחצית מתושבי מדינת ישראל. 16 ערים גדולות עם 100 אלף תושבים ומעלה כוללות 44% מאוכלוסיית ישראל, כאשר עשר מתוכן הם במחוזות המרכז ותל אביב.

לעומת זאת, 734 מתוך 1,218 היישובים (60%) מונים פחות מאלף תושבים ובתשעה יישובים מניין האוכלוסייה עומד על 100 תושבים או פחות, מתוכם ארבעה יישובים מוסדיים. בגבעת שמש במטה יהודה (שם פועל מוסד "רוטרנו" לגמילה מסמים) – 63 תושבים, בכרם בן שמן (סמוך לכפר הנוער בן שמן) – 87 וברוח מדבר (כפר שיקומי לגמילה מסמים ואלכוהול) – 57.

ב-241 יישובי מחוז מרכז התגוררו בסוף 2018 כ-2.196 מיליון תושבים (לעומת 2.157 מיליון ב-2017), ב-14 היישובים במחוז תל אביב (גוש דן) – כ-1.427 מיליון (כ-1.406 מיליון ב-2017) וב-69 היישובים במחוז ירושלים – כ-1.134 (כ-1.109 מיליון ב-2017).

ב-419 היישובים במחוז צפון התוררו בסוף 2018 כ-1.448 מיליון תושבים (לעומת כ-1.426 מיליון ב-2017) וב-253 היישובים במחוז דרום התגוררו כ-1.302 מיליון תושבים (לעומת כ-1.272 מיליון בסוף 2017). ב-126 היישובים היהודיים באזור יהודה ושומרון התגוררו אשתקד כ-427.8 אלף תושבים, לעומת כ-413.4 תושבים בשנת 2017. 

בקיבוצים אשדות יעקב איחוד ומאוחד, שנפגעו קשות בעקבות העברת הריבונות בכ-820 דונם של אדמות חקלאיות בנהריים לירדן (על פי הסכם השלום מ-94') התגוררו אשתקד 1,494 תושבים. בצופר בערבה התיכונה שמובלעת של כ-1,500 אדמות חקלאיות מעובדות (בעיקר בחממות) שגם היא הועברה לירדן התגוררו, כ-440 תושבים.