שפל של 40 שנה בשיעורי האבטלה. בחודש אוקטובר עמד שיעור הבלתי מועסקים על 3.4% בלבד, כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בנתון הנמוך ביותר מאז 1978. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על הנתונים ואמר כי אנחנו "ממשיכים להוביל את ישראל להישגים אדירים".

מספר המועסקים באוקטובר 2019 הגיע ל-3.961מיליון נפש, ירידה של 7.0% לעומת החודש הקודם. מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) בדרך כלל ירד ב-0.3% לעומת החודש הקודם )ירידה של כ-9 אלף מועסקים), ומספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל ירד ב-1% לעומת החודש הקודם (ירידה של כ-9 אלף מועסקים). אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים עלה ל-78.4%.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בחודש זה ל-3.4%. אחוז הגברים הבלתי מועסקים ירד ל-3.1% ואחוז הנשים ירד ל-3.7%. 
אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 ירד בחודש זה ל-2.9% לעומת 3.2% בספטמבר. שיעור התעסוקה בקרב בני 25-64 ירד ל-77.8%.