המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, ביקשה מנגיד בנק ישראל לסיים את תפקידה ב-15 לאפריל 2020, בתום קדנציה של כחמש שנים. בין ההישגים הבולטים שהשיגה בר בתפקידה, על פי ההודעה הרשמית שפרסם בנק ישראל: המשך שמירה על יציבות המערכת הבנקאית; קידום פרו-אקטיבי של התחרות בתחומי הבנקאות – בין השאר באמצעות שינויים מבניים והסרת חסמים; שמירה על הוגנות המערכת הבנקאית כלפי לקוחותיה; קידום ההתייעלות במערכת הבנקאית; ועידוד חדשנות ואימוץ  טכנולוגיות חדשות על-ידי המערכת הבנקאית. 

עוד נכתב בהודעה הרשמית כי בתקופתה של בר, הפיקוח פעל לשיפור ההוגנות ביחסים בין הבנקים ללקוחות, בין השאר באמצעות הוראות המגדירות את אופן ההתנהלות של הבנקים בעת מתן אשראי ובעת גביית חובות, וגם באמצעות רתימת המערכת הבנקאית לסיוע ללקוחות מבוגרים במעבר לעולם הדיגיטלי, וסיוע לנשים מוכות הסובלות מאלימות כלכלית. 
בר אמרה עם ההודעה על סיום תפקידה: "אני מודה לנגיד פרופ' אמיר ירון ולנגידה לשעבר פרופ' קרנית פלוג, על הזכות הגדולה שנתנו לי, להוביל את הפיקוח על המערכת הבנקאית בשנים האחרונות, ועל השותפות המלאה והגיבוי שהעניקו לי לאורך כל הדרך בהובלת הצעדים שביצענו; ולצוות העובדים והמנהלים בפיקוח ובבנק ישראל, ולחבריי בהנהלת הבנק - על העבודה המאומצת והרבה, שנעשית במקצועיות ומתוך תחושת שליחות.

"אני מסיימת את תפקידי בתחושת סיפוק לאור העובדה שקידמנו שינויים תשתיתים רבים שאת פירותיהם משקי הבית והעסקים כבר התחילו להרגיש, וחלקם יבשילו ויורגשו בהדרגה בשנים הקרובות. במקביל, חיזקנו את היכולות של הפיקוח על הבנקים והבנקים עצמם בניהול הסיכונים החדשים המתפתחים, ובראשם סיכוני סייבר וטכנולוגיה. המערכת הבנקאית עברה בשנים האחרונות תהליכי שינוי גדולים לטובת ציבור הלקוחות, תוך שהיא שמרה על היציבות ותמכה בצמיחת המשק".  
 
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון אמר: "בשם בנק ישראל ובשמי אני מודה לד"ר חדוה בר על כהונתה כמפקחת על הבנקים. חדוה פעלה בתקופה מכוננת מבחינת המערכת הבנקאית תוך שמירה על יציבותה וקידום התחרות והחדשנות בה. חדוה ידעה לאזן במיומנות ובמקצועיות בין הצרכים של כל השחקנים במערכת, ולשרת את האינטרס הציבורי על הצד הטוב ביותר. אני מאחל לה הצלחה ומשוכנע כי תמשיך לתרום לכלכלת ישראל גם בהמשך דרכה".