51% מהמעסיקים מגלים נכונות להעסיק עובדים בגילאי 50 ומעלה בעלי הכשרה מתאימה. כך עולה מסקר שנערך על ידי מכון מאגר מוחות עבור קרן מעגלים, הפועלת למען הכשרת עובדים באמצעות קורסי הסבה או שדרוג מקצועי. הסקר נערך בקרב 300 מעסיקים בענפים ובתחומים שונים במשק הישראלי, המהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית המעסיקים בארץ.עוד עולה מהסקר כי כי בקרב 67% מהמעסיקים עד רבע מעובדיהם הם בגילאי 50 ומעלה. 15% מהמעסיקים דיווחו כי קלטו עובדים מעל לגיל 50 רק בשנה האחרונה, ונתון מעודד נוסף מגלה כי לעובדים בגילאי 50 ומעלה יש תדמית טובה בקרב מרבית המעסיקים (78%) בכל הנוגע לתכונות חשובות של נאמנות, אמינות, איכות ומוסר תעסוקה גבוה. עוד מתברר כי מרבית המעסיקים (81%) הסכימו עם הטענה שלפיה יש יתרונות רבים להעסקת בני 50 ומעלה, בעלי ניסיון מקצועי וניסיון חיים המוכשרים לתפקידם."ממצאי הסקר מוכיחים כי כיום, יותר מאשר בעבר, מבוגרים עדיין יכולים ליהנות משוק העבודה וכמובן לתרום חזרה. תופעת השחיקה בקרב עובדים פוגעת הן בעובד, הן במעסיק והן במשק, ולכן קורסי הסבה מאפשרים לאלפי עובדים מדי שנה להישאר במעגל העבודה ולענות על צורכי המעסיקים, המוכנים לקלוט אותם, על אף גילם המבוגר יחסית", ציינה יו"ר "מעגלים" יפה ויגודסקי.