השער הממוצע למשרת שכיר בחודש ספטמבר עמד על 10,856 שקל בחודש – עלייה של 4.6% לעומת החודש המקביל אשתקד, כך מסרה היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מספר משרות השכיר בספטמבר עמד על 3.713 מיליון, כאשר מדובר בעלייה של 145.9 אלף משרות שכיר (4.1%) לעומת החודש המקביל אשתקד.

34.2% בלבד מכלל משרות השכיר במשק (1.268 מיליון) היו בענפים כלליים שבהם ממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק. לעומת זאת, 65.8% מכלל משרות השכיר (2.445 מיליון) היו בענפים בהם השכר הממוצע היה נמוך מהשכר הממוצע במשק.
בענף מידע ותקשורת היה השכר הממוצע הגבוה ביותר – 22,249 שקל בחודש. לעומת זאת, בשירותי אירוח ואוכל היה השכר הממוצע הנמוך ביותר – 5,303 שקל בחודש.

1 מכל 5 ישראלים התנדבו אשתקד

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד כי כ-1.1 מיליון ישראלים, המהווים כ-21% מכלל האוכלוסייה הקבועה בישראל, התנדבו אשתקד. מהפילוח עולה, כי 19% מהנשים ו-22% מהגברים התנדבו. עוד עולה מהפילוח כי 24% מקרב היהודים התנדבו, 6% מהערבים, 22% מבני 64-20 ו-16% מבני 65 ומעלה.


46% התנדבו במסגרת ארגון או כמה ארגונים, 40% התנדבו באופן פרטי ו-14% נוספים התנדבו במסגרת ארגון או באופן פרטי. 42% מהתנדבים פעלו בתחום העזרה לנזקקים, כגון קשישים, נכים, מעוטי יכולת ונוער מצוקה ו-20% התנדבו בתחום החינוך. 40% מהמתנדבים עוסקים בפעילות זו עד תשע שעות בחודש, 36% עוסקים בכך עשר שעות ויותר בחודש, 18% במספר שעות לא קבוע ו-5% התנדבו באופן חד פעמי במהלך השנה האחרונה.
 
עוד עולה מהנתונים, כי בקרב היהודים – חרדים ודתיים מתנדבים בשיעורים גבוהים יותר – 38% ו-29% בהתאמה, בעוד ששיעורי ההתנדבות בקרב מסורתיים וחילוניים עמדו על 22% ו-21% בלבד בהתאמה.
 
בלמ"ס ציינו כי מהסקר עולה שאנשים שמתנדבים מרוצים יותר מחייהם. 94% דיווחו  כי הם מרוצים מחייהם , מתוכם 54% מרוצים מאוד. לעומת זאת, רק 35% מקרב אלו שאינם מתנדבים דיווחו שהם מרוצים מאוד מחייהם.

אנשים שמתנדבים גם אופטימיים יותר. 69% מהם מעריכים כי חייםה יהיו טובים יותר בשנים הקרובות לעומת 54% בקרב אלו שאינם מתנדבים. אנשים שמתנדבים גם חשו פחות בדידות. 83% מהמתנדבים חשו בדידות לעיתים רחובות או בכלל לא.