שר האוצר משה כחלון התבקש ללחוץ על נגיד בנק ישראל כדי שזה יגמיש את עמדתו בנושא הקמת הדואר ויוציא אל הפועל את המהלך. כך נודע ל"מעריב". למרות תמיכתה העקרונית של המפקחת על הבנקים (הפורשת) חדוה בר, הנגיד עצמו אינו נלהב מהיוזמה להקים בנק ממשלתי חדש.
לדברי חוגים המעורבים בתהליך, הנגיד מערים קשיים הן מבחינת דרישות ההון והן מבחינת הניתוק מהממשלה, מה שמונע את קידום ההפרטה. בעת האחרונה נעשו פניות מצד מנהל רשות החברות הממשלתיות, ינקי קוויט, ויו"ר רשות הדואר, חזי צאיג, בבקשה להאיץ את התהליך.
גם לכחלון יש עניין בקידום תהליך ההפרטה, שכן בנק דואר יסייע באספקת שירותים פיננסיים מוזלים. לתפיסתו של צאיג, הפרטת הדואר והקמת בנק חדש יהוו את אחד המהלכים החשובים בתקופת כהונתו כיו"ר רשות הדואר. לדבריו, בנק הדואר הוא חיוני, ולאורך זמן רשות הדואר לא תהיה חברה ממשלתית.

מבנק ישראל נמסר בתגובה: "הבנק, כבר למעלה מחצי שנה, עובד על מתווה מפורט וישים, שבמסגרתו ניתן יהיה להפוך את בנק הדואר לבנק מסחרי לכל דבר, תוך הגנה על האינטרס הציבורי ומניעת חשש לשימוש לא נאות בכספי מפקידים". עוד נמסר: "מאז, מקיים בנק ישראל דיונים עם כל הגורמים הרלוונטיים בממשלה, ובוחן באיזו מידה ניתן לעשות התאמות במתווה מבלי להתפשר על האינטרס הציבורי. עמדת בנק ישראל מגובשת על ידי הנגיד בשיתוף עם כל גורמי המקצוע הרלוונטיים, ובפרט המפקחת על הבנקים".