מדד המחירים לצרכן ירד בשיעור של 0.4% בחודש נובמבר. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי ירקות ופירות טריים – 4.2%, הנעלה – 2.1%, תחבורה – 1.1% וריהוט וציוד לבית – 0.9%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6% וב-12 החודשים האחרונים המדד עלה ב-0.3%.בלמ"ס ציינו עוד, כי מהשוואת מחירי העסקאות בשוק הדירות שבוצעו בספטמבר-אוקטובר ואשר אינם מהווים חלק ממדד המחירים לצרכן, עולה, כי מחירי הדירות עלו בשיעור של 0.6% לעומת אוגוסט-ספטמבר ובכך השלימו עלייה של 2.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בספטמבר-אוקטובר לעומת אוגוסט-ספטמבר, נמצאו עליות מחירים במחוזות תל אביב (1.2%, צפון – 0.7%, מרכז – 0.5%, דרום – 0.3% וירושלים – 0.1%. לעומת זאת, ירידת מחירים של 0.4% נרשמה במחוז חיפה.בפילוח שינוי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ספטמבר-אוקטובר) נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות, כאשר הבולטות שבהן נמצאו במחוז תל אביב – 3.4%, צפון – 2.8%, ירושלים – 2.1% ודרום – 2%.במדד מחירי הדירות החדשות נמצא, כי מחיריהן ירדו בספטמבר-אוקטובר לעומת אוגוסט-ספטמבר בשיעור של 0.6%. שיעור העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב (מחיר למשתכן) היוו 52.5% לעומת 50.2% בתקופה הקודמת (אוגוסט-ספטמבר). מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו בשיעור של 5.4%.