בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום (חמישי) את שתי העתירות שהגישו הרשויות המקומיות באזור חוף הכרמל וארגוני סביבה נגד הפעלת אסדת הגז הפוסילי לוויתן. בית המשפט שוכנע על ידי משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה כי היתר הפליטה לאסדת לוויתן ואישור תוכנית ההרצה שלה נעשו על יסוד של מומחיות מקצועית ושיקול דעת מקצועי, ביטל את הצו הארעי שהוציא ביום שלישי להקפאת הרצת האסדה ודחה את הבקשה לצו ביניים. בעתירה אחרת שנדחתה קבע השופט כי היתה מושתתת על תשתית עובדתית רעועה. 

מאיה יעקבס, מנכ"לית עמותת צלול אמרה לאחר ההפסד בעתירות: "התגייסות משרדי הממשלה, לרבות אלו האמונים על בריאות הציבור, לצד חברות הקידוח הינה כתם מקצועי ומוסרי במאבק הציבור על זכותו הטבעית לאיכות חיים ובריאות. האגרסיביות בה פעלו פקידי הממשלה באה כדי לכסות על כישלונם המתמשך בקידום אנרגיות מתחדשות ותקנות מחמירות מול קידוחי נפט וגז בים. האסון כתוב על הקיר" והוסיפה: "לצערנו, כל מדיניות הממשלה נסמכת על נתונים ומידע שקיבלה מחברות הגז, מבלי לכלול חוות דעת של מומחים בלתי תלויים. שרי הגנת הסביבה והאנרגיה הם הלוביסטים ודוברים עיקריים של חברות הגז, מדקלמים את דפי המסרים של נובל אנרג׳י ודלק ואילו משרד הבריאות ממלא פיו מים. שלחו מסמך, המבוסס על חוו״ד המשרד להגנת הסביבה, שמבוסס על מסמכי נובל אנרג׳י. בעוד צלול ושותפיה מוטרדים מהפגיעה בבריאות הציבור ומהפגיעה בים ובאוויר על ידי קידוחים לא מפוקחים, הממשלה מגבה את חברות הגז, ומציגה מצג שווא כאילו אסדת לוויתן היא הפתרון לבעיות זיהום האויר בארץ".
בעקבות דחיית שתי העתירות פרסם רשמית שר האנרגיה, יובל שטייניץ, את היתר ההפעלה לאסדה שצפויה להוות חוליה מרכזית ביותר בתמהיל ייצור החשמל בישראל על אף היות הגז הפוסילי דלק מאובן מזהם ומקור פליטת גזי חממה מזיקים. בארות הגז הטבעי ייפתחו ביום שני בשעה 02:00 בבוקר והגז הטבעי יגיע למערכת ההולכה באותו היום בשעה 15:00. במשרד האנרגיה אומרים כי מרגע פתיחת הבארות בשעה 02:00 בבוקר תחל זרימת גז בצנרת הימית: "כחמש שעות לאחר מכן צפוי להיפלט לאוויר חנקן ובהדרגה חנקן מעורב בגז טבעי, וזאת למשך מספר מצומצם של שעות ובהיקף מוגבל ומפוקח (נישוב)".

משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה מדגישים: "בתקופת הרצת האסדה, לרבות הנישוב, ריכוזי הפליטות ינוטרו באופן רציף. על פי הערכות המומחים ובהתבסס על המודלים המקובלים בעולם, שינוי באיכות האוויר, ככל שיהיה, צפוי להיות קטן ולא לחרוג מערכי הסביבה וערכי היעד הקיימים באזורים אחרים בארץ. ביום הזרמת הגז הטבעי יהיו צוותים מקצועיים של המשרדים על האסדה ובחוף, כולל בתחנות הניטור".
ח"כ מיקי חימוביץ (כחול לבן) אמרה: "ממה שקרה כאן בשבוע האחרון עולים שני דברים ברורים - משבר אמון בין הציבור לבין הגורמים הממשלתיים שנובע  מנסיון עבר של שנים, בהם המשרד להגנת הסביבה התקשה ואף נכשל בפיקוח ואכיפה מול מפעלים מזהמים. הדבר השני הוא סימני השאלה סביב דרך קבלת ההחלטות, חוסר השקיפות והמחטפים. הציבור צריך ממשלה שתדאג קודם לבריאותו ותדע לבחון את כלל ההיבטים בשקיפות מלאה".