קבוצת מגדל חשפה אתמול את תנאי ההעסקה של בכירי החברה, שאושרו בדירקטוריון ויובאו לאשרור באסיפה הכללית של בעלי המניות שתתכנס ב־4 בפברואר. 
 
הדוח, שהוכן על ידי החברה ופרטיו הגיעו ל"מעריב", עוסק בשלושה נושאי משרה בכירים: שלמה אליהו המחזיק ב־68.46% מקבוצת מגדל; ניר גלעד המשמש כמנכ"ל חברת האחזקות, יו"ר חברת הביטוח (חברה־ בת) ויו"ר החברות מקפת וקרן הפנסיה יוזמה; וישראל אליהו, בנו של בעל השליטה. אליהו הבן מכהן כיו"ר החברה־הבת מגדל שוקי הון ויו"ר ועדת ההשקעות של חשבונות הנוסטרו (חשבונותיה של מגדל עצמה). עם חברי הדירקטוריון שאישרו את תנאי ההעסקה נמנים השר לשעבר חיים רמון, ד"ר גבי פיקר, מקורבו לשעבר של נתניהו, יו"ר הרשות לני"ע לשעבר, אריה מינטקביץ', ושלמה אליהו.
 
205 אלף שקל לחודש 
 

אליהו, המכהן כיו"ר דירקטוריון חברת האחזקות, יחזיק בתפקיד ללא שכר, למרות הדומיננטיות הרבה שלו בניהול הקבוצה. גם ניר גלעד, המשמש מנכ"ל חברת האחזקות, לא יקבל שכר עבור תפקידו זה. מאידך, מכיוון שבמקביל הוא מכהן כיו"ר מגדל ביטוח (החברה־הבת), הוא יקבל עבור 90% משרה שכר של עד 2.9 מיליון שקל לשנה. השכר הבסיסי לשנת 2020 יעמוד על 205 אלף שקל לחודש, ובכל מקרה, לא יעלה על 3.5 מיליון שקל לשנה. תנאים אלה תואמים את חוק שכר הבכירים שחל על חברות פיננסיות.
 
גלעד, שהחל את העסקתו במגדל כבר במרץ 2019, חתום עם החברה על הסכם העסקה לחמש שנים, שיפוג בסוף פברואר 2024. גלעד הסכים לחתום על ההסכם לא לפני שהובטח לו "מצנח זהב": אם הוא יפוטר או ייאלץ לעזוב קודם לכן בנסיבות מסוימות, מובטח לו מענק חד־פעמי בסך יתרת המשכורות שהוא אמור היה לקבל. גלעד ייהנה גם מהפרשות סוציאליות לפנסיה ולקרן השתלמות, כמקובל בענף. הוא מתחייב להקדיש את זמנו לקבוצת מגדל, על אף שיותר לו לעסוק ב"חלטורות" נוספות, בתנאי שאלה לא יבואו על חשבון החברה.
 
אליהו הבן, שכאמור נושא בתפקיד יו"ר מגדל שוקי הון ואחראי לניהול חשבון הנוסטרו, יזכה לשכר שנתי של כמיליון שקל ותגמול נוסף שיסתכם ב־2020 ב־245 אלף שקל לשנה.
 
מגדל ביטוח מנוהלת על ידי רן עוז, שהחליף לפני כחצי שנה את דורון ספיר. תנאי ההעסקה של עוז אינם חורגים מהמקובל בענף הביטוח, והם לא יובאו לאישור האסיפה הכללית.
 
לצורך קידום תנאי ההעסקה של בכירי הקבוצה לשנים 2020־2022, נועצה הנהלת מגדל עם מומחים ויועצים בנושא. חוות דעתם של אלה יובאו בפני בעלי המניות במהלך האסיפה.
 
 גם דירקטוריון הפניקס צפוי לאשר בקרוב את תנאי ההעסקה של אלי יונס, יו"ר הפניקס אחזקות, ושל בני גבאי, יו"ר הפניקס ביטוח. לאחר האישור תכונס אסיפה כללית של בעלי המניות.