ממשיך לעלות: השכר החודשי הממוצע ברוטו למשרת שכיר בחודש אוקטובר עמד על 10,501 שקל – עלייה של 2.1% לעומת החודש המקביל אשתקד. כך מסרה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים על השכר במשק. הלמ"ס מסרה גם נתונים על מספר משרות השכיר במשק, שעמד על 3.670 מיליון - ירידה של 0.2% (8,900) לעומת אוקטובר 2018.

מהפילוח עולה, כי 34.3% מכלל משרות השכיר במשק (1.27 מיליון) היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק. 66.7% מכלל משרות השכיר במשק היו, לעומת זאת, בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע נמוך מהשכר הממוצע במשק.

בראש דירוג השכר היו שכירים במשרות בענפי מידע ותקשורת, הכוללת את ענף ההיי-טק – 21,535 שקל ברוטו בחודש. במקום השני דורגו עובדים בענפי אספקת החשמל והמים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת- 18,830 שקל ברוטו בחודש. בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח השכר הממוצע עמד על 16,404 שקל ברוטו בחודש, במינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי – 15,040, בשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים – 14,579, בתעשייה וחרושת – 14,480, בפעילות בנדל"ן – 11,490 ובשירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות – 11,480.

שכר השכירים במשקשכר השכירים במשק

בענף הבינוי השכר הממוצע עמד על 9,912 שקל ברוטו בחודש, בשירותי בריאות, רווחה וסעד -8,989, במסחר סיטונאי וקמעונאי ותיקון כלי רכב מנועיים – 8,946, בחינוך – 8,150, בחקלאות, ייעור ודיג – 7,537, באמנות, בידור ופנאי – 6,365, בשירותי ניהול ותמיכה – 6,203, בשירותים אחרים – 5,773 ובמקום האחרון דורגו עובדים בענף שירותי אירוח ואוכל – 5,237 שקל ברוטו בחודש.

בלמ"ס ציינו, כי מכלל משרות השכיר בענף שירותי אירוח ואוכל, שיעור משרות השכיר בענף שירותי האירוח עמד על 16.7% בלבד והשכר הממוצע בענף זה היה גבוה יותר – 8,021 שקל ברוטו בחודש.

בהיי-טק מספר המשרות דווקא עולה

בלמ"ס ציינו עוד, כי נתוני חודש אוקטובר מצביעים על מגמת עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במשק. עוד עולה מהנתונים, כי מספר המשרות בענף החינוך עמד על 512.6 אלף, במסחר סיטונאי וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים – 494.4 אלף, בשירותי בריאות, רווחה וסעד – 437 אלף, בתעשייה וחרושת – 346.4 אלף, בשירותי ניהול ותמיכה – 295.3 אלף, בשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים – 249.5 אלף, בשירותי אירוח ואוכל – 235.3 אלף, במידע ותקשורת – 197.7 אלף, בבינוי – 190.2 אלף, בשירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות – 146.8 אלף, במינהל מקומי, ציבורי, ביטחון וביטוח לאומי – 141.5 אלף, בשירותים פיננסיים ושירותי ביטוח – 108.4 אלף, באמנות, בידור ופנאי – 75 אלף, בחקלאות, ייעור ודייג – 48 אלף, באספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת – 31.6 אלף ובפעילויות בנדל"ן – 30.1 אלף.

באוקטובר עמד מספר משרות השכיר ההיי-טק על 322.6 אלף – עלייה של 2.4% לעומת החודש המקביל אשתקד. משרות השכיר בהיי-טק מהוות, עם זאת, רק 8.9% מכלל המשרות במשק.