עובדי בנק הפועלים, בניהולו של המנכ"ל דב קוטלר, יזכו למענק חד פעמי בגובה משכורת אחת, סכום העומד על 210 מיליון שקל, כך עולה מהסכם השכר הקיבוצי שנחתם היום (רביעי) עם עובדי הבנק.

ההסכם ישאר בתוקף לשנים 2018 עד 2022, ויכלול תוספת שכר שקלית לעובדים, המהווה תוספת ממוצעת של 3.7% לשנה לשכר. יחד עם זאת, מסתמן כי 900 מעובדי הבנק, יפרשו בשלוש השנים הקרובות.

הסכמים אלה יגדילו את ההתחייבויות האקטוארית בבנק ב-80 מיליון שקל לשנה, שייגרעו מההון העצמי, ואת הוצאות השכר ב-60 מיליון שקלים נוספים לשנה. בתמורה הוסכם על המשך קליטת עובדים על בסיס חוזה אישי בתחומי הטכנולוגיה והחדשנות ועל ביטול סכסוך העבודה.

ההסכם החדש למעשה מוריד מסדר היום את התכנית לפיטורי עובדי הבנק, שתוכננה לצאת לדרך בחודשים הקרובים. בשנים האחרונות נעשה צמצום כוח אדם גדול מאוד בבנק הפועלים, קרוב ל-40%, ומשכורות השכירים ירדו בכ-25% בממוצע.