על רקע מחירי הדיור הגבוהים קיימת ירידה בשיעור הישראלים המתגוררים בדירות בבעלותם. 66.5% התגוררו בשנת 2018 בדירות בבעלותם, לעומת 70.2% בשנת 1997, כך מסרה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים על הדיור בישראל המבוססים על סקר הוצאות משקי הבית. 

בלמ"ס ציינו כי הירידה נובעת מירידה בעשרוני הביניים. לעומת זאת בעשירון התחתון חלה עלייה בשיעור המתגוררים בדירות בבעלותם. שיעור הגרים בבעלותם בישראל - 66.5%, נמוך מהממוצע באיחוד האירופי - 69.3% ודורג ברבע התחתון לעומת שאר מדינות האיחוד האירופי. שיעור המתגוררים בדירות שכירות ב-2018 הווה 28% מהממוצע הארצי, עלייה לעומת 24.3% בלבד בשנת 1997. 

ההוצאה החודשית הממוצעת לשכר דירה עמדה על 3307 שקלים. הערך הממוצע של דירה בבעלות, המתקבל מההערכה עצמית, עמד על 1.833 מיליון שקלים - פי 3.5 מהערך בשנים 1986-1987 שעמד על 530 אלף שקלים לדירה בלבד. 

מתוך המתגוררים בדירות בבעלותם, חלקם של משלמי המשכנתא היה 39% והתשלום החודשי הממוצע לפרעון משכנתא היה 3617 שקלים בחודש. יתרת המשכנתא או ההלוואות במשקי הבית הגרים בדירות בבעלותם הווה כ-20% מממוצע שווי הדירה במרבית העשירונים. יתרת המשכנתא הממוצעת למשק בית בעשירון העליון הייתה 534,596 שקלים - פי 2.2 ממוצע יתרת המשכנתא בעשירון התחתון שעמדה על 243,417 שקלים. 

בלמ"ס ציינו כי ככל שמשק הבית נמצא בעשירון הכנסה גבוה יותר, כך הונו העצמי הנקי מדיור (ללא משכנתא והלוואות) גבוה יותר. בפילוח לפי אזורים, האחוז הגבוה ביותר של גרים בדירות בבעלותם היה במשקי בית ביישובים בפריפריה - 77.3%, בעוד הנמוך ביותר במשקי בית ביישובים מרכזיים מאוד - 60.4%. עוד עולה בנתונים כי בשנים 2018-2003 חלה עלייה בשיעור הבעלות של משקי בית על שתי דירות או יותר - מ-3.2% ל-10.1%. עיקר העלייה הייתה משנת 2008 על רקע הזינוק במחירי הדיור והמשבר הפיננסי העולמי. 

מתוך בעלי שתי דירות או יותר בשנת 2018, ל-53.4 אלף משקי בית, המקווים 2% מכלל משקי הבית, היו שלוש דירות או יותר. בשנים 2018-1917 חלה ירידה של 3.7% בשיעור המתגוררים בדירות שבבעלותם בקרב כלל משקי הבית. ממוצע הערך הנקי לדירה בעשירון העליון עמד על 2,249,767 שקלים - פי 2.2% ממוצע הערך הנקי לדירה בעשירון התחתון. 

נתוני מחירי הדירות

בתוך כך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסרה כי הכמות המבוקשת של דירות חדשות בחודשים ספטמבר-נובמבר 2019 עמדה על 11,496 יחידות דיור. ירידה של 7.7% לעומת יוני-אוגוסט. בניכוי עונתיות (חגים וכד') הירידה קטנה הרבה יותר - 0.3%.

בלמ"ס ציינו כי בחינת נתוני המגמה מראה כי נמשכת ירידה קלה של 0.4% בממוצע מחודש יולי עד נובמבר. זאת לאחר שבחודשים אפריל-יוני נרשמה מגמת עלייה של 1.7% בממוצע לחודש. עוד עולה מהנתונים, כי בספטמבר-נובמבר נמכרו 7720 דירות חדשות, ירידה של 6.3% לעומת יוני-אוגוסט. לאחר ניכוי העונתיות מסתכמת בתקופה זאת עלייה של 3.7% מהתקופה הקודמת. בחינת נתוני המגמה מראה כי מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה מחודש מרץ ב-2.5% בממוצע לחודש.

 על פי הדיווחים לרשות המסים, בחודשים ספטמבר-נובמבר בוצעו 9090 עסקות של מכירת דירות חדשות - עלייה של 1.2% לעומת שלושת החודשים הקודמים, שבהם דווחו 8980 עסקאות. מספר הדירות החדשות שלא למכירה, שהחלה בנייתם בספטמבר-נובמבר עמד על 3770, ירידה של 10.4% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זאת ירידה של 8.3%.

שיעור הדירות שנמכרו במחוז המרכז מתוך סך הכמות המבוקשת במחוז עמד על 82.9%. במחוז תל אביב השיעור עמד על 72.8%. במחוז הדרום עמד על 66.2%. במחוז הצפון על 27.9%. במחוז חיפה 73%. במחוז ירושלים 61%. ביהודה ושומרון 55.9%. 

היישוב בו נמכר המספר הגבוה ביותר של דירות בספטמבר-נובמבר היה באר יעקב - 569 יחידות דיור. בשוהם - 458. רמת גן - 360. בירושלים - 352. בהרצליה ובתל אביב- 332. בבאר שבע - 271. בראשון לציון - 239. בנתיבות - 219. בנתניה - 213. בלוד - 201. ברמלה - 191. באשדוד - 185. בקרית גת - 184. בנהריה - 183. ברעננה - 177. בחולון - 158. באור יהודה - 157. בחריש - 155. באשקלון - 154. ברמת השרון - 151. 

בלמ"ס ציינו כי בראש היישובים בהם חלה עלייה במכירת דירות חדשות מדורגות קרית גת, שוהם, באר יעקב ולוד. לעומת זאת היישובים המובילים בהם נרשמה ירידה במכירת דירות חדשות היו באר שבע, נהריה, חריש, אור יהודה ואשקלון.