ירידה חדה במספר המשקים החקלאיים הפעילים בישראל. כך עולה ממתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (חמישי) במפקד החקלאות הראשון לאחר 40 שנה. בין השנים 1995 ל-2017 נרשמה צניחה של כ-32% ובין השנים 1981 ל-2017 הצניחה הייתה חדה עוד יותר – 61%. בלמ"ס ציינו, כי ההערכות הן שהירידה בפועל גדולה אף יותר, מאחר שבעבר נכללו רק משקים מגודל מסוים ואילו במפקד הנוכחי לא הוגדר סף גודל מינימלי.

מספר המשקים החקלאיים הפעילים בשנת 2017 עמד על 17,338, מתוכם 10780 משקים במושבי עובדים, 4,468 משקים במגזר הערבי, 1,782 משקים פרטיים וחברות במגזר היהודי (מחוץ למושבים) ו-308 קיבוצים ומושבים שיתופיים. 

נתוני הלמ"סנתוני הלמ"ס

גם בשטחי המשקים חלה ירידה. סך השטח של המשקים החקלאיים, כולל שטחים לא מעובדים, עמד על 3.79 מיליון דונם, לעומת 3.61 מיליון דונם בשנת 95'. עם זאת, חלה עלייה בשטחים המעובדים, כשסך השטח המעובד (גידולים צמחיים) עמד ב-2017 על 3.45 מיליון דונם, לעומת 3.14 מיליון דונם בשנת 95'. בלמ"ס מסבירים, שהגידול נובע מכפילויות בשל שטחי רב-גידול, אשר שימשו ליותר מגידול אחד בשנה, נתון המעיד על התקדמות הטכנולוגיה החקלאית.

שטחי הגידולים החקלאיים התרכזו בעיקר במחוזות ירושלים והדרום (1.74 מיליון דונם) ובמחוזות חיפה והצפון (1.27 מיליון דונם). כמחצית משטחי המשקים החקלאיים נמצאו בקיבוצים ובמושבים שיתופיים (1.79 מיליון דונם) והם אופיינו בשטח ממוצע למשק גדול יותר – 5,827 דונם בממוצע.

כמחצית מסך שטח הגידולים החקלאיים שימשה לגידולי שדה, כרגע – לירקות ולצמחי תבלין וכ-20% למטעים (ללא פרי הדר). שטח מטעי ההדרים עמד על 6% ושטח הפרחים על 1% בלבד. לעומת שנים קודמות ניכרת ירידה בחלקם של גידולי השדה וההדרים ועטייה בחלקם של שטחי הירקות והמטעים, ללא הדרים.

עיקר שטחי ההדרים נמצאו במחוזות ירושלים והדרום ותל אביב והמרכז. במחוזות ירושלים והדרום גם התרכזו רוב גידולי השדה. עוד עולה מהנתונים, כי 64% מהמשקים החקלאיים עסקו בגידולים צמחיים בלבד, כ-19% בלבד בגידולי בעלי חיים, 17%ו- נוספים מהמשקים היו מעורבים.