אף שנדמה היה כי המיזוג בין בנק איגוד לבנק מזרחי טפחות כבר יוצא אל הדרך, כעת מתברר שיש עיכובים מהותיים בדרך להשלמת העסקה. בעיקר מדובר על התנאי של הממונה על התחרות, עו"ד מיכל הלפרין, המחייב את בנק איגוד להשלים את מכירת תיק האשראי ליהלומים טרם המיזוג.

הממונה על התחרות הודיעה ב־8 בינואר כי לאור החשש לריכוזית יתר באשראי ליהלומים, "הרי שהצדדים לא יבצעו את המיזוג עד אשר מכירת תיק האשראי ליהלומים תושלם במלואה". תנאים נוספים למיזוג, פחות מהותיים, נוגעים לסוגיית הלימות ההון הנוספת הנדרשת לצורך השלמת הפעולה.

מנגד, בעלי השליטה באיגוד אינם מוכנים למכור את תיק האשראי, הנאמד במאות מיליוני דולרים בלוח זמנים מואץ. הם הגיעו למסקנה כי מספר המתעניינים ברכישה אינו גבוה ובנוסף, כי מדובר בתיק אשראי ריכוזי בענף בעייתי.

על רקע ההתנגדות דיווחו אתמול הבנקים לבורסה לני"ע על החלטת הצדדים לערער על תנאי המיזוג בפני שופטי בית הדין לתחרות. עד לשמיעת הערעור, החליטו משפחות לנדאו ויורשי לובינסקי בשיתוף מזרחי טפחות לדחות את השלמת המיזוג עד 31 במאי 2020 - חריגה של חצי שנה בלוח הזמנים המתוכנן, כאשר עדין לא ברור האם לוח הזמנים החדש יהיה רלוונטי. דחיית המיזוג מעכבת את תוכניות העבודה במזרחי טפחות, בניהול אלדד פרשר. בין היתר, כבר נעשו תוכניות לקליטת עובדי איגוד, סגירת חלק מהסניפים ואף הקצאת עמדות עבודה ייעודיות לעובדים "החדשים" בבנק. גם בנק איגוד, שיפרסם בקרוב את דוחות הכספיים השנתיים ל־2019, נמצא כעת בעמדה לא נוחה המעמידה את פעילות השוטפת בסימן שאלה גדול.