קבוצת הביטוח הפניקס אחזקות הודיעה על זימון אסיפה כללית של בעלי המניות לאישור תנאי ההעסקה לבכירי החברה, ובכללם לחברי הדירקטוריון. 

תנאי ההעסקה של המנכ"ל אייל בן סימון יישארו ללא שינוי וכוללים תקרת שכר שלא תעלה על 2.5 מיליון שקל לשנה. מאידך, שכרו של יו"ר הדירקטוריון אלי יונס (לשעבר מנכ"ל בנק מזרחי טפחות) יהיה עד פי 16 משכרו של דירקטור חיצוני. בתקופה שבה כיהן אסי ברטפלד כנציגו של יצחק תשובה (בעל השליטה הקודם בדירקטוריון) היה השכר עד פי שלושה משכר דירקטור חיצוני.

גם תנאי ההעסקה של חברי הדירקטוריון הזרים המועסקים מטעמה של קבוצת השליטה, קרנות ההשקעה סנטרברידג' וגלטין, זכו לשיפור. בין היתר הם יוטסו במחלקת עסקים לישיבות הדירקטוריון הנערכות בישראל, יקבלו החזר מלא עבור ההוצאות – בין היתר עבור לינה בבתי מלון - והחזר של עד 2,000 שקל עבור הוצאות שתייה ואירוח בעת שהותם בארץ. 

יש לציין כי תנאי ההעסקה בהפניקס אינם חריגים בענף, וכי העובדה שהחברה נמצאת בשליטת זרה מחייבת אותה בתשלום מיוחד לצורך הגעתם ארצה.