מנהל החטיבה הפיננסית בבנק המזרחי־טפחות, משה לארי, הוא המועמד המוביל להחלפת מנכ"ל הבנק אלדד פרשר. לארי הוא גם המועמד המומלץ על ידי פרשר, שהודיע בשבוע שעבר על פרישתו מהתפקיד. כך נודע ל"מעריב".

ועדת האיתור בראשות יו"ר הדירקטוריון משה וידמן כבר החלה את עבודתה ויש גם מספר מועמדים חיצוניים המעוניינים בתפקיד. עם זאת, אם מדובר באותם שמות שעלו בשנה האחרונה כמועמדים פוטנציאליים לניהול הבנק, הסיכוי שלהם לקבלת התפקיד הוא אפסי. בעלי השליטה וגם חברים בדירקטוריון מעוניינים במינוי פנימי. 

מועמד כמו לארי יאפשר יישום יעיל של התוכנית האסטרטגית העדכנית לארבע השנים הקרובות, שהוא היה חלק מהכנתה. הוא גם ישלים באופן המיטבי את מיזוג בנק איגוד לתוך בנק המזרחי. בנוסף, לארי מכיר היטב את המערכת הפנימית בבנק ומתחזק קשרים נאותים עם ועד העובדים, הצפוי לקבל  את מינויו בברכה. 

ואולם, גורמים בבנק מדגישים שיו"ר ועדת האיתור, משה וידמן, מחזיק את הקלפים צמוד לחזה ואינו מוכן למסור שום פרט בנוגע למינוי. המטרה בכל מקרה היא שתהליך הבחירה יושלם בהקדם האפשרי, ככל הנראה עד חודש פסח. מבנק המזרחי־טפחות לא התקבלה תגובה.