נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון כבר אינו מחכה לממשלה: הוא זימן היום (שלישי) בשיתוף ראשי בנק ישראל פגישה דחופה עם התקשורת להצגת הצעדים המוניטריים שננקטו עד כה. עם זאת, בפגישת התדרוך שתתקיים בשעה שתיים וחצי, לא צפוי מהלך מוניטרי נוסף כמו הורדת ריבית.

בפגישה, שאותה יפתח הנגיד, יציגו בכירי הבנק ובהם המשנה לנגיד אנדרו אביר, והמפקחת על הבנקים חדווה בר, את הצעדים שננקטו עד כולל ההערכות התפעולית. נראה כי האירוע נערך לאור חדלונה של הממשלה בהשלמת תכנית החילוץ הכלכלית למגזר העסקי. על פי התחייבות ראש הממשלה בנימין נתניהו, התוכנית, שהיקפה כ-50 מיליארד שקלים, אמורים היו להציג היום, אך היא לא תוצג היום (ואולי לא מחר) בשל אילוצים. 

למעריב נודע כי בצמרת האוצר קיימים חילוקי דעות בנוגע למרכיבים מסוימים בתכנית, במיוחד בנוגע לשאלה האם לבצע הזרמה כספית מידית לעסקים בקשיים, או שאולי להסתפק במתן ערבויות ובדחיית תשלומים שוטפים.