הבנקים מעוניינים להגדיל את מכסת האשראי שהקצה להם האוצר במסגרת קרן האשראי לעסקים קטנים. הנושא עלה אתמול במהלך ישיבת ועדת הכספים בראשות ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו), שדנה בסוגיית מחנק האשראי הבנקאי.

"סיימנו את מכסת הכסף שהאוצר נתן לקרן בערבות המדינה", אמרה המשנה למנכ"ל בנק הפועלים וראש החטיבה הקמעונאית דלית רביב. "הכפלנו את המשמרות כדי לטפל בבקשות הקרן. יש לנו עוד 9,000 בקשות לטפל בהיקף של 7 מיליארד שקל. אנחנו ערוכים לתת פתרון ללקוחות שלנו, אבל הכסף נגמר. הערבות צריכה להיות הרבה יותר גדולה, כמו באירופה ובארה"ב".

רביב הזכירה שהבנק הקים קרן לעצמאים של חצי מיליארד שקל, בשיתוף להב, ללא ערבות מדינה. לבנק מזרחי טפחות הגיעו 10,400 בקשות, מתוכן נדונו 4,250. 75% מתוכן (3,130 בקשות) אושרו. האשראי הוכפל ל־700 מיליון שקל וההיקף העדכני עומד על 1.2 מיליארד שקל.

דלית רביב. צילום: סיון פרג׳דלית רביב. צילום: סיון פרג׳

מנתוני הפיקוח על הבנקים שנחשפו אתמול התברר כי מתחילת חודש מרץ ועד 19 באפריל דחתה המערכת הבנקאית 360 אלף תשלומי הלוואות בהיקף כולל של 4.7 מיליארדי שקל: 85 אלף לעסקים קטנים ו־270 אלף למשקי בית.

הריביות הממוצעות על ההלוואות לעסקים קטנים ולמשקי בית לא השתנו, ובמשכנתאות הצמודות עלתה הריבית ב־0.6% בממוצע. להערכת הפיקוח, גם בתחום זה הריבית תשוב ותרד בקרוב, על רקע צעדי בנק ישראל, שכבר הביאו לירידת ריביות בחלק ממסלולי האשראי.
על פי נתונים אלה, אין צורך בהתערבות של המדינה במדיניות דחיית החזרי אשראי. בנק ישראל הזהיר אתמול מפני יוזמות חקיקה כמו של חברי הכנסת אלי כהן, מיכל שיר ושלמה קרעי (הליכוד) בדרישה שהבנקים ידחו פירעונות אשראי.

"התערבות כזו תפגע ביכולת לנהל מדיניות בצורה מושכלת ובהתאם למאפייני הלווה וההלוואה ועלולה לסכן את פיקדונות הציבור, שהם המקור להעמדת האשראי", נמסר מבנק ישראל. "הפיקוח על הבנקים הפחית את דרישות ההון וחידד את ההנחיות החשבונאיות המונעות סיווג של אשראי עם דחיית תשלומים כאשראי בעייתי".

בתוך כך, אתמול נודע כי איגוד הבנקים, בשיתוף רשות התאגידים, הגיעו להסדר המאפשר רישום שיעבוד ברשם החברות וברשם המשכונות ללא צורך בחתימה פיזית של הלקוח על מסמכי השעבוד. "המערכת הבנקאית מחויבת בימים אלה לעמוד לימין לקוחותיה", אמר מנכ"ל איגוד הבנקים איתן מדמון.