דרמה בקבוצת דלק שבשליטתו של איש העסקים יצחק תשובה. ענקית ראיית החשבון E&Y, העורכת את הדוחות הכספיים של הקבוצה, מעמידה בסימן שאלה את המשך קיומה העסקי של הקבוצה כ"עסק חי", לאחר שפרסמה הערת אזהרה בדוחותיה הכספיים של דלק לשנת 2019.

ההערה פורסמה לאחר שתשובה לא הצליח להגיע להבנות עם הנושים בלוח הזמנים הקצר שעמד לרשותו טרם פרסום הדוחות - למרות ההארכה שניתנה לו. ההערה מעמידה את תשובה עם הגב אל הקיר במגעים מול הבנקים, הנושים ומחזיקי איגרות החוב.

כדי למנוע מצב שבו החברה תעבור לבעלות הנושים (כפי שאירע בעבר באפריקה ישראל), ייאלץ תשובה להוכיח לנציגות איגרות החוב את רצינות כוונותיו, להזרים סכום נוסף מהונו האישי ולהוכיח את יכולתה של הקבוצה לייצר מזומנים שיעמדו מול החובות לפחות בשנתיים הקרובות. לצורך כך, יצטרך תשובה להאיץ את המגעים למכירת החזקות נוספות, לאחר שבסוף השבוע מכר את אלעד מגורים לקרן JTLV2, בלחץ הנושים. אתמול ערכו תשובה והמנכ"ל עידן וולס שיחות הרגעה דחופות עם הנושים, במטרה לבלום את כדור השלג שהחל להתגלגל.

לפי הדוחות שפורסמו, שווי הנכסים של דלק ספג ירידה חדה בעקבות משבר הקורונה, שהביא לחריגה באמות המידה הפיננסיות וההתחייבויות כלפי הבנקים ומחזיקי איגרות החוב. הקבוצה חייבת לבנקים 1.8 מיליארד שקל ולבעלי איגרות החוב סכום עתק של 6 מיליארד שקל. יתרת המזומנים וני"ע סחירים הסתכמה ב־411 מיליון שקל, בעוד יתרת הפיקדונות המשועבדים והמוגבלים הסתכמה ב־324 מיליון.

למרות קשיי הנזילות של הקבוצה, רווחי דלק הסתכמו ב־2019 ב־234 מיליון שקל. תרומת חיפושי הגז והנפט של הקבוצה הסתכמה ב־760 מיליון שקל. הרחבת פעילות הפקת נפט וגז בים הצפוני הובילה לגידול בהכנסות ל־8.8 מיליארד שקל, לעומת 8.1 מיליארד ב־2018.

עוד על פי הדוחות, במאגר לווייתן החלה הפקה סדירה של גז טבעי, וכן יצוא למצרים ולירדן. בים הצפוני הושלמה רכישת נכסי שברון, שהביאה לגידול משמעותי בעתודות ובמשאבים של חברת הבת איתקה. תזרים המזומנים ממימוש נכסים הסתכם ב־2.4 מיליארד שקל.

כאמור, משבר הקורונה פגע קשות בקבוצת דלק, בעיקר בשל ירידה חדה של 30%־40% בביקוש העולמי לנפט ותנודתיות חריפה בשווקי האנרגיה הבינלאומיים. בתקופה שאחרי המאזן השלימה דלק את מכירת החזקותיה בכהן פיתוח תמורת 207 מיליון שקל, את מכירת יתרת ההחזקות ב־IDE תמורת 164 מיליון שקל, ושוחררו מזומנים בהיקף 82 מיליון שקל בזכות עסקת הפניקס. מזומנים אלה אפשרו לחברה תשלומי קרן של 370 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב והפחתה של 800 מיליון שקל באשראי לבנקים. החוב הפיננסי נטו נכון ל־31 לדצמבר 2019 הסתכם ב 1.55 מיליארד דולר.

כעת פועלת החברה למימוש החזקותיה בדלק ישראל תמורת כ־950 מיליון שקל. דלק ישראל סיימה את 2019 ברווח של 91 מיליון שקל, ואת הרבעון האחרון של 2019 ברווח של 13 מיליון שקל. היא מפעילה 239 תחנות תדלוק ו־196 חנויות נוחות. עוד פועלת הקבוצה למימוש זכויותיה לקבלת תמלוגים מהקידוחים בכריש ובתנין ב־300 מיליון שקל. דלק גם מחזיקה ב־54.7% ממניות דלק קידוחים, שמתוכן 39% משועבדות לבנקים, ובעיקר לבנק לאומי (שפנה לבית המשפט לצורך מימוש זכויותיו).

עוד הודיעה החברה על גיוס 400 מיליון שקל נוספים במספר מהלכים עד סוף 2020, לצורך חיזוק הנזילות והאיתנות הפיננסית. בחברה מציינים כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, טרם גובשו ההסכמות עם בעלי החוב, ולכן פורסמה הערת "עסק חי". בחברה אף מעריכים כי ביכולתם להגיע למתווה מוסכם בנושא עדכון ההתניות הפיננסיות ותנאי האשראי, חיזוק הביטחונות וחיזוק ההון.