משרדי קרנות הפנסיה הוותיקות, הפועלות באמצעות חברת עמיתים, יחזרו היום למסלול פעילות רגיל. נזכיר כי אתמול חזרו גם סניפי הבנקים לפעילות מלאה. סניפי הפנסיה היו סגורים בגלל משבר הקורונה ומגבלות משרד הבריאות, והכבידו מאוד על אוכלוסיית הגיל השלישי. בעקבות כך גמלאים הרגילים לשירות לקוחות אישי נאלצו להסתפק בתחליפים, ולא תמיד בהצלחה יתרה.

בין השאר נאלצו הגמלאים להשתמש בשירות טלפוני, שירות אונליין, ובמקרים יוצאי דופן גם בשירותי שליחויות. הסניפים נסגרו גם מכיוון שחלק מהעובדים לא יכלו להגיע למקום העבודה בגלל סגירת בתי הספר והגנים. עובדים נוספים לא הגיעו כי הם נמנו עם קבוצות סיכון. קרנות הפנסיה הוותיקות מאגדות שבע קרנות שנסגרו למצטרפים חדשים באפריל 1995. מסלול תשלום הפנסיה בהם שונה מהמסלול שנקבע בקרנות החדשות, המנוהלת על בסיס של איזון אקטוארי מלא.

בתוך כך, בעקבות בדיקת "מעריב" החליט מנכ"ל עמיתים, יואב בן אור, לשנות את נוסח הפנייה לעמיתים בנוגע לקיצוץ בזכויות הפנסיה בעקבות הגירעונות האקטואריים. סוכם כי בהודעות שיישלחו בתחילת יוני ידובר על קיצוץ בזכויות שייכנס לתוקף בינואר 2021. הקיצוץ ייצא לפועל אם עד 2021 לא יוחלט על העלאת גיל הפרישה לנשים. נוסף לכך, הקיצוץ בזכויות יופחת מ־1.27% ל־1.14%, וזאת עקב שינויים בחישובים האקטואריים. בתשובה לפניית "מעריב", אישרו בהנהלת עמיתים את הדברים.