בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של התקצרות המשברים בשוקי המניות, וזאת כאשר הירידות הינן חדות ומהירות, אך גם התיקון כלפי מעלה מאופיין בעוצמה חזקה ומהירה. המדד המקובל לאמידת משבר בשוקי המניות או מחזוריות נסיגה מוגדר כהפרש בזמנים ובשערי המדדים בין השיא לשפל.

משבר המניות בשנת 2008, שנגרם כתוצאה מבועת הסאבפריים בארה"ב, נמשך כשנה, לאחריו המשבר בשנת 2018, שנגרם כתוצאה מהעלאת הריבית בארה"ב ותחילת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין נמשך כמה חודשים, ואילו המשבר הנוכחי מסתמן כקצר ביותר - פחות מחודש ימים בלבד.

התנודתיות במדד ה־S&P500 בימי הקורונה הייתה מהחדות ביותר בהיסטוריה של שוק המניות האמריקאי. בתוך פרק זמן של 24 ימי מסחר בלבד צנח המדד ב־34%, אך ב־27 הימים שלאחר השפל הספיק לזנק ב־31%.

תופעה זו של קריסה מהירה והתאוששות בפרק זמן קצר היא חלק ממגמה הולכת ומתגברת של עצימות המשברים לצד התקצרותם. בדומה למשברים בשנים האחרונות, גם למשבר הנוכחי יש את כל המאפיינים המצביעים על כך שהוא עשוי להיות קצר, ויש לכך כמה סיבות:
התערבות ממשלתית והתערבות בנקים מרכזיים בשוקי ההון הפכה להיות חשובה מבעבר, וזאת כדי למתן את המשבר, למנוע קריסה כלכלית ולתמוך בהתאוששות מהירה מהמשבר. מדיניות זו, שאותה נקטה יפן בשנות ה־90, עוררה ביקורת חריפה, בשל חשש מהתפרצות אינפלציונית וגידול בגירעון הממשלתי, אך הפכה עם השנים לפרקטיקה מקובלת ברחבי העולם, במטרה לשמור על יציבות השווקים הפיננסיים.

השיפורים הטכנולוגיים - השיפורים הטכנולוגיים המתרחשים בעולם יוצרים הזדמנויות השקעה חדשות ומגוונות. ישנן לא מעט חברות טכנולוגיה שצמחו בצורה ניכרת בשנים האחרונות בגלל שינוי אורחות החיים ורמת החיים של חלק גדול מהאוכלוסייה. צמיחת חברות הטכנולוגיה יצרה מהפכה אמיתית ואף צפויה להמשיך בשנים הבאות. מהפכה טכנולוגית זו יוצרת המשכיות עסקית ותמיכה של צמיחה בעולם ומקצרת את משך הזמן של המשברים. משבר הקורונה עשוי אף להאיץ את תהליך אימוץ הטכנולוגיות החדשות בקרב ארגונים עסקיים, מסגרות חינוך, ממשל והציבור הרחב.

השיפורים הטכנולוגיים (ABB רובוט). באדיבות החברההשיפורים הטכנולוגיים (ABB רובוט). באדיבות החברה

המדיה החברתית והתקשורת - בעבר הייתה העברת המידע מתנהלת באטיות, באמצעות העיתונות הכתובה, הטלוויזיה והרדיו. כיום המצב שונה בתכלית. המדיה החברתית, הנגישה בכל עת, הגבירה את היכולת להיחשף למידע. כתוצאה מכך הפכה יכולת קבלת ההחלטות למהירה מאוד. החשיפה לאינפורמציה המיידית קיצרה תהליכים וקבלת החלטות לעומת העבר, והשפיעה על קיצור המשברים בשוק ההון.

הדומיננטיות של המשקיעים המוסדיים בשוק ההון - היקף ההשקעות של קופות הגמל, קרנות הפנסיה וכלל הגופים המוסדיים גדל בצורה ניכרת. גופים אלו הם "הידיים החזקות" בשוק, וטווח ההשקעה שהם רואים לנגד עיניהם הוא ארוך. הגופים המוסדיים לרוב מנצלים עתות משבר כדי לרכוש מניות ואיגרות חוב במחירים נוחים, מתוך ההבנה שגם המשבר הנוכחי יחלוף.

מיזוגים ורכישות - אחת הדרכים להצפת ערך בקרב המשקיעים היא מיזוג או רכישה של חברה אחרת. מהלך המיזוג מלווה בסיכון לא מבוטל, אך מאידך צפוי להביא ליתרונות רבים כמו סינרגיה בין החברות, הפחתת התחרות, קיצור תהליכים של פיתוחים טכנולוגיים ואחרים, התנהלות יעילה יותר עם רשויות הרגולציה ועוד. הצפת הערך מייעלת את החברות ומצמצמת את המשברים בעקבות עליית ערך החברות בבורסה.

ריבית - משנות ה־80 של המאה הקודמת החלה מגמה ארוכת טווח של ירידת ריבית בעולם. מגמה זו אף התחזקה ביתר שאת בשנים האחרונות, עד כדי כך שבחלק מהמדינות בעולם הפכה הריבית לשלילית, תופעה שמעולם לא קרתה. ריבית נמוכה, שצפויה להישאר ברמות אלו גם בעתיד הקרוב, תומכת בשוקי המניות.

הגלובליזציה - ההשפעה של הקשרים הכלכליים בעולם כולו הפכה להיות מהותית יותר מבעבר. כאשר משבר פוקד כמה מדינות, הוא משפיע גם על מדינות שלא נפגעו בצורה ישירה מהמשבר, אך יש להן קשר כלכלי למדינות שנפגעו. מנגד, כשחלה התאוששות, הדבר מחלחל במהירות גם למדינות אחרות עם קשרים כלכליים ומביאה להחלמה מהירה של אותן הכלכלות.

בדומה למגמת התקצרות המשברים בשוקי המניות בשנים האחרונות, גם המשבר הנוכחי מאופיין בכל הסיבות שהוזכרו לעיל. על כן, בהסתברות גבוהה גם המשבר הנוכחי בשוק המניות עשוי להיות קצר, ומגמת ההתאוששות עשויה להיות חדה ומהירה.

הכותבים הם מנהלת דסק לקוחות מוסדיים, פעילים ניהול תיקי השקעות ומנהל דסק לקוחות פלטינום.

מסמך זה אינו מותאם למטרות ההשקעה או לצרכיו האישיים והייחודיים של כל משקיע, אין לראות במסמך זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם.