ADO פרופרטיז מתחילה בצורה מבטיחה את שנת הכספים החדשה ומאשרת את תחזיותיה הנוגעות לחברה המאוחדת עם אדלר נדל"ן לשנת 2020. בעקבות המיזוג העסקי המוצלח עם אדלר נדל"ן, אשר הושלם לאחרונה, הרחיבה ADO את פעילותה מהותית, גיוונה את הפורטפוליו שלה לערים מובילות בגרמניה והקטינה את החשיפה הכוללת שלה לדיירים עסקיים. יתרונות המיזוג מתחילים כבר עתה להתמשש, והקבוצה ממוצבת היטב ליצור בעתיד החזרים נאים על ההשקעה לבעלי מניותיה.

כאמור, ב-9 באפריל 2020, השלימה ADO פרופרטיז את המיזוג העסקי עם אדלר נדל"ן, שיצר את אחת מחברות הנדל"ן הציבוריות הגדולות באירופה. נכון ל-31 במרץ 2020, השווי של הפורטפוליו המאוחד של הקבוצה המאוחדת עמד על 8.6 מיליארד יורו (לעומת 8.6 מיליארד יורו ב-31 בדצמבר 2019). הפורטפוליו כולל קרוב ל-76,000 יחידות נכון לסוף תקופת הדיווח, שרובן המוחלט הינן יחידות דיור. החברה מדווחת כי ברבעון הראשון של השנה ההכנסות המשולבות משכירות הסתכמו ברבעון הראשון ב-88.1 מיליון יורו, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת של ADO  פרופרטיז הסתכם ברבעון הראשון של 2020 ב-11.5 מיליון יורו.

מקסימיליאן רינקר, מנכ"ל משותף של ADO פרופרטיז: "התוצאות החזקות ברבעון הראשון של 2020 ואישור התחזית לשנת 2020 למרות משבר הקורונה, הינם עדות לחוזקתו ועמידותו של המודל העסקי של ADO פרופרטיז. במיוחד לנוכח תנאי השוק הנוכחיים, ההחלטה להמשיך בתהליך המיזוג  העסקי עם אדלר נדל"ן חיזקה בבירור את מעמדה של הקבוצה, ואיפשרה לנו לאשר את התחזית לכל שנת 2020 להכנסות המאוחדות משכירות בהיקף של 280-300 מיליון יורו, או 340-360 מיליון יורו,אם אם אדלר נדל"ן תאוחד במלואה בתוצאות שאר השנה".