הממשלה אישרה היום (ראשון) את הרחבת תכנית הסיוע הכלכלי למשק ב-14 מיליארד שקלים נוספים, בעקבות המשבר הכלכלי שנוצר עקב משבר הקורונה. שר האוצר החדש ישראל כ"ץ הביא לאישור הממשלה תיקון לחוק יסוד: משק המדינה, שהממשלה מבקשת להעביר בכנסת. תיקון החוק נועד לאפשר לממשלה להוציא 14 מיליארד שקלים מתוך תקציב המדינה לצורך מימון תוכנית הסיוע לעובדים ולמובטלים במשק בעקבות המשבר הכלכלי. התיקון לחוק היסוד נדרש משום שעל פי החוק כל עוד לא אושר בכנסת תקציב מדינה, הממשלה אינה יכולה לעבור את תקרת ההוצאה הציבורית במגבלת התקציב.

עם התוספת כאמור, תעמוד תכנית הסיוע על סך כולל של מאה מיליארד שקלים, ותכלול תכנית לעידוד תעסוקה בהיקף של שישה מיליארד שקלים, במסגרתה יינתנו לעובדים מענקים במטרה להחזרתם למשק. 

התכנית תכלול גם סיוע לעסקים הפועלים בענפים עם סיכון גבוה, שלא ישובו לפעילות סדירה בתקופה הקרובה לאור מאפייניהם. בנוסף תוקם קרן הלוואות ייעודית בהיקף של ארבעה מיליארד שקלים ויורחב המענה התקציבי למשרדי הממשלה.

משרד האוצר ביקש מהשרים לאשר את נוסח התיקון לחוק עבור הסכום החריג, בכפוף לתוכנית מפורטת, שתובא לאישור הממשלה עד 15 ביולי. עיקר התוכנית מתמקדת בהפניית כספים להשקעות בעידוד התעסוקה, סיוע לענפים שלא ישובו לפעילות סדירה בתקופה הקרובה בגלל מאפיינים ייחודיים, והשקעה ממשלתית בהיערכות המשק הישראלי להתנהלות ב"שגרת קורונה".

בהצעתו, משרד האוצר ציין כי ייתכן שחלק מהסכום יושקע בפיתוח תשתיות תקשורת והייטק כ"חבילת תמיכה בכלכלה הישראלית", עקב ההאטה הצפויה בסחר העולמי והירידה בביקושים לתוצרת ישראלית.