חברת כרטיסי האשראי ויזה כאל עברה לראשונה מרווח של 37 מיליון שקל להפסד של 7 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020. בין הסיבות המרכזיות נמצאות הוצאות להפסדי אשראי, שזינקו מ־34 מיליון שקל ל־105 מיליון שקל עקב משבר הקורונה. כאל מנוהלת על ידי לוי הלוי ובתפקיד יו"ר הדירקטוריון משמשת עו"ד אתי דויטש. החברה נשלטת (72%) על ידי בנק דיסקונט ו־28% ממניותיה מוחזקות על ידי הבנק הבינלאומי. לחברה 3.6 מיליון כרטיסים, מתוכם 1.7 מיליון כרטיסים חוץ־בנקאיים.

בחברה מציינים כי בימים האחרונים ניכרת מגמת התאוששות ועלייה בהיקפי מחזורי הפעילות לרמה שהייתה ערב המשבר, אלא שלכך יש להצמיד כוכבית: הפעילות בענפי התיירות, האירוח, המסעדות, הפנאי והבילוי צנחה בעשרות אחוזים. גם הפעילות עבור עסקאות בחו"ל ירדה ביותר מ־50%. 

מאידך, כאמור, ניכרת חזרה להיקפי הפעילות שהיו ערב המשבר בקניות אונליין, מזון, מוצרי חשמל וריהוט. נוסף לכך, משבר הקורונה הביא להסטת קניות במזומן ובצ'קים לכרטיסי אשראי, לאפליקציות תשלומים ולאתרי סחר אלקטרוני. הכנסות ויזה גדלו ב־9% ל־472 מיליון שקל. מחזור העסקאות גדל ב־10% ל־27.1 מיליארד שקל. 

כדי לסייע להתאוששות, העניקה כאל מתחילת השנה אשראי חדש בהיקף 1.5 מיליארד שקל - מחצית ממנו בשיא משבר הקורונה. בעת המשבר יכלו לקוחות לבצע פריסה מחדש של תשלומי הלוואות לתקופה קצובה. כמו כן, פעלה החברה לזיכוי מחזיקי כרטיס שלא סופקו להם מוצרים ושירותים בעקבות המשבר.

לוי הלוי: "בנטרול השפעת משבר הקורונה, רשמנו צמיחה בכל הפרמטרים העסקיים. בימים האחרונים אנו עדים להתאוששות הדרגתית של המשק, שבאה לידי ביטוי בגידול במחזורי העסקאות, ואנו מקווים שמגמה זו תימשך".