"סכנה ממשית לקיום התעופה בישראל": מליאת הכנסת אישרה הלילה (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק שירותי תעופה, שמטרתה לצמצם זכאות לפיצויי נוסעים בשל טיסות שבוטלו בתקופת סגר הקורונה. במסגרת ההצעה, הוצג מתווה שמטרתו לשנות זמנית את אופן הענקת ההטבות הכספיות לנוסעים שטיסותיהם בוטלו או שונו על ידי חברות התעופה, הקיימות לפי חוק שירותי התעופה הנוכחי.

החוק הקיים קובע כי נוסעים שטיסתם התבטלה או שמועד המראתה שונה, זכאים להטבות מסוימות תחת תנאים ומדיניות שנקבעו על ידי חברות התעופה. עם זאת, התפרצות הנגיף בישראל גרמה לביטולים נרחבים ושינויים דרסטיים בענף, כך נוצר חשש ממשי למשבר כלכלי בקרב חלק מהחברות. 

"החוק הקיים היום נקבע במציאות של משק תעופה הפועל בתנאים רגילים, ואולם, המציאות בימינו שונה באופן קיצוני מהמציאות בה נוצר חוק זה.  בשל הקורונה, נפח התנועה האווירית ירד דרסטית. במצב הנוכחי, בו חברות התעופה נפגעו אנושות ממשבר נגיף הקורונה בשל ירידה עצומה בהיקף הביקושים, לעומת הוצאות קבועות גבוהות שיכולתן לצמצם אותן מוגבלת מאוד. התמשכות מצב זה מהווה סכנה ממשית להמשך קיומן של חברות התעופה הישראליות. לכן יש למצוא דרכים להקטין את הנזקים שנגרמו לחברות עקב המשבר, ותיקון החוק המוצע הוא אחת מהן", נכתב בנימוקים להגשת ההצעה.